nieuws

Verdubbeling A37

bouwbreed

Naar aanleiding van het artikel ‘Noord-Nederland financiert Duitse weg’ in Cobouw van 16 maart meen ik toch een reactie te moeten geven op de gang van zaken om en nabij de aanleg van de Nederlandse rijksweg 37 en deze Duitse Autobahn. De verdubbeling van de A37, gedeelte Holsloot-Duitse grens, is in de bespreking met de minister van Verkeer en Waterstaat over het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) op 28 november behandeld.

Het probleem is het volgende. De minister heeft in het verleden ondubbelzinnig beloofd dat de N37 in zijn geheel zou worden omgebouwd tot een autosnelweg A37. Het gedeelte tot Holsloot is nu klaar. De minister voert nu plotseling aan dat er een tekort van 100 miljoen opgedoken is. De minister wil nu het gedeelte Holsloot-Duitse grens laten ombouwen tot een dubbelbaans autoweg, tegen alle afspraken in. Als weldenkend mens heb ik de volgende mening:

Het was een voorwaarde dat het regionale bedrijfsleven miljoenen zou bijdragen, anders zou de verdubbeling niet doorgaan. Dit heeft het bedrijfsleven gedaan op basis van een verdubbeling van het gehele traject. Nu behoort de minister haar deel van de afspraak toch ook na te komen en het gehele traject te verdubbelen? Of krijgt het bedrijfsleven zijn geld terug vanwege een wanprestatie van de overheid als het geen autosnelweg wordt?

Het gerucht gaat in de regio dat door het uitstellen van het project met enkele jaren Rijkswaterstaat nu een budgettair tekort heeft. Daarnaast zouden zij rekenfouten hebben gemaakt. Moet de regio er de dupe van worden dat de overheid een project enkele jaren stillegt en het dan niet meer kan betalen? Nogmaals, in het gewone bedrijfsleven zou er van een wanprestatie gesproken worden met alle rechtzaken van dien.

Net over de grens in Duitsland loopt de Autobahn A31 van Emden naar het Ruhrgebied. Hiervan ontbreekt nog zo’n 40 kilometer. Vanwege het Nederlandse belang heeft Nederland hieraan 26 miljoen bijgedragen en nu wordt dit stuk Autobahn versneld aangelegd. De A37 moet op deze snelweg gaan aansluiten. We brengen zelf ons geld naar Duitsland en gaan dan bezuinigen op onze eigen snelweg die deel uit maakt van deze route! Is dit geen Nederlands belang?

Tussen de Duitse grens bij Zwartemeer en de aansluiting met de Duitse A31 ligt de weg B402 met een lengte van 8 kilometer. De Duitsers hebben al aangegeven dat ze dit stukje weg niet verdubbelen als Nederland niet besluit tot de aanleg van een volwaardige autosnelweg. Van west naar oost krijgen we dan de volgende absurde toestand: tot Holsloot een volwaardige autosnelweg, dan tot de Duitse grens een dubbelbaans autoweg, van de Duitse grens tot de A31 een karrespoor en dan de Autobahn A31!

Vroeger was het zuiden van Drenthe een probleemregio. Nu is er eindelijk ook hier een economische opbloei. Misschien is de ombouw van de A37 niet zo’n prestigieus project als de Betuwelijn en de HSL. Ik begrijp ook dat men in Den Haag niet zo gauw oog heeft voor de noden van een perifere regio als men dagelijks wordt geconfronteerd met de problemen in de Randstad.

Middels deze reactie vraag ik de politiek ook te staan voor de perifere regio’s en de versobering van de verdubbeling van de A37 niet toe te staan.

Reageer op dit artikel