nieuws

Verdere vlucht uit bouw-cao gevreesd

bouwbreed Premium

Als de uitzendbranche voor bouwvakkers niet onverkort de bouw-cao toepast, vreest het AVBB een verdere vlucht naar andere cao’s. De uitzendbureaus willen best de bouwlonen betalen, maar niet bijdragen aan de bedrijfstakeigen regelingen. Eén uitzendbond heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) ingeschakeld.

Het probleem dateert van voor de opheffing van het uitzendverbod in de bouw. Tijdens een experiment was afgesproken dat vakbekwame uitzendkrachten, en na een jaar in de bouw te hebben gewerkt alle uitzendkrachten, volledig onder de bouw-cao zouden vallen. Hierop was aangedrongen juist vanwege de dreigende uitholling van de bedrijfstakeigen regelingen zoals scholingsfonds en risicofonds.

Dode letter

Tijdens het experiment heeft een aantal uitzendbureaus zich daar ook aan gehouden. Sinds de opheffing van het uitzendverbod is het echter een praktisch dode letter geworden en een bron van ellende rond het algemeen verbindend verklaren (AVV’en) van de cao.

Algemeen verbindend

In de praktijk zegt de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendbureaus (NBBU), die de belangen van de kleinere bureaus behartigt, echter dat georganiseerde bouwers slechts in zee willen gaan met bureaus die beloven wel premies af te dragen voor de bedrijfstakeigen regelingen. Reden voor deze bond om naar de NMa te stappen.

Zowel de NBBU als grote broer ABU zijn er voorstander van om uitgezonden bouwvakkers te belonen volgens de bouw-cao. Maar de uitzendbranche kent daarnaast zijn eigen bedrijfstakregelingen. Daarom willen beide organisaties niet meedoen aan de bouwregelingen.

Door het gerezen probleem tussen de bouw en de uitzendbranche is het ministerie van Sociale Zaken niet langer bereid de bouw-cao te AVV’en. De laatste cao werd pas een maand voor het verstrijken ervan algemeen verbindend verklaard. Toen al werd de boodschap door Sociale Zaken gegeven dat dit voor het laatst zou zijn als de bouw en de uitzendbranche er samen niet uit zouden komen.

Wig

Voor werkgeversonderhandelaar Frans van Hove was dat tijdens de presentatie van de werkgeversvoorstellen voor de bouw-cao al aanleiding te zeggen dat hij het betreffende artikel over uitzendarbeid voorlopig even uit de bouw-cao zou willen tillen. Als de bouw-cao niet algemeen verbindend wordt verklaard, geldt die slechts voor de maatschappelijk georganiseerde bouwers. De niet-georganiseerde zouden daardoor een prijsvoordeel hebben van zo’n 10 procent, berekende hij. Dat is dan de zogenoemde bedrijfstakeigen wig, waarover ook al jaren wordt gesteggeld tussen cao-partijen.

De vakbonden voelen er echter niets voor om het uitzendartikel uit de cao te halen.

Reageer op dit artikel