nieuws

Veiligheidsfactoren voor gebruik geokunststoffen op steile helling

bouwbreed

Afschuiving van dunne lagen grond op een onderlaag van geotextiel op steile hellingen is een veelvoorkomend probleem. Soms is de schade beperkt, vaker is die aanzienlijk. Een rekenwijze met veiligheidsfactoren zou een oplossing kunnen zijn.

De Nederlandse Geotextielorganisatie in Nieuwegein had de Amerikaanse deskundige prof. B. Koerner van de universiteit van Drexel, Philadelphia uitgenodigd om de laatste ontwikkelingen op het gebied van geokunststoffen te belichten. Hij ging in op de toepassing op stortplaatsen en in gewapende-grondconstructies. Schade treedt echter in het merendeel van de gevallen op in milieutechnische situaties. Dat is volgens hem merkwaardig, omdat het om duidelijk te beschrijven situaties en belastingen gaat.

De schuifvlakken bij grondlagen op geotextielen (doorlatend) en geomembranen (ondoorlatend) op hellingen zijn recht. In sommige gevallen worden zowel textielen als membranen toegepast. Schuifvlakken op hellingen ontstaan vrijwel altijd op de overgang van de lagen in de grondconstructie.

Uitgaande van de principes van grensevenwicht heeft Koerner een aantal situaties doorgerekend.

Dat heeft geresulteerd in algemene veiligheidsfactoren. De standaardsituatie (30 meter lange helling onder 18,4 graden met een zandige deklaag van 30 centimeter op een geotextiel met wrijvingshoek van 22 graden) had moedwillig een lage veiligheidsfactor van 1,25 meegekregen, dat wil zeggen de verhouding tussen opneembare belasting en werkelijke belasting. Daarmee blijft de veiligheidsfactor van de grondconstructie op de helling net groter dan 1,0 in geval grondverzetmaterieel de helling af zou rijden. Naar boven rijden van materieel beïnvloedt de veiligheidsfactor maar weinig. Verder bleek verzadiging met water van grote invloed te zijn, zeker in gebieden waar aardbevingen voorkomen.

Schade treedt vaak op bij helling af rijden

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels