nieuws

TU Delft bundelt onderzoek naar duurzame energie

bouwbreed Premium

Ondanks de afspraken op de milieuconferentie in Kyoto, leveren fossiele brandstoffen nog steeds bijna alle opgewekte energie. Door verschillende disciplines te bundelen in het nieuwe Delft Instituut voor Duurzame Energie (DIDE) hoopt de TU Delft bij te dragen aan de ontwikkeling van duurzame energie.

Met duurzame energie, zonne- en windenergie en energie uit biomassa, wordt elektriciteit en waterstof gegenereerd voor industrie en huishoudens.

Tijdens de VN Milieuconferentie in Kyoto hebben de Europese landen zich verplicht tot drastische reductie van de uitstoot van broeikasgassen en stimulering van duurzame energie. Desondanks leveren fossiele brandstoffen nog bijna honderd procent van de energie in de Westerse wereld.

Om de afspraken na te komen, is nieuwe kennis op het gebied van duurzame energie noodzakelijk. De TU Delft wil hieraan graag een belangrijke bijdrage leveren. Volgens prof.dr. J. Schoonman, directeur van het DIDE, kunnen economische groei en tegelijk ontwikkeling van een duurzame samenleving zich alleen doorzetten als snel meer duurzame energie wordt gebruikt.

De TU Delft kent al enige jaren multidisciplinaire onderzoekprogramma’s die dwars door de faculteiten lopen. Het DIDE bundelt een aantal van deze programma’s tot een virtueel energielaboratorium. Naast onderzoek zal het instituut zich vooral richten op grootschalige toepassing van duurzame bronnen. Vernieuwingen in duurzame energieomzetting en -opslag tekenen zich in het onderzoek af door gebruik van nanotechnologie.

Reageer op dit artikel