nieuws

Stage drukt leraren met neus op bouwpraktijk

bouwbreed

“Het is leuk om met mijn neus boven op de praktijk te staan.” Gerard smulders, docent Bouwkunde aan het Regionaal Opleidingscentrum (ROC) Midden-Brabant, schuift wat onwennig zijn helm naar achteren. De komende zes maanden is hij assistent projectleider bij bouwbedrijf Remmers. Een aannemer die docenten wegkoopt uit het onderwijs? Niets daarvan. Smulders loopt stage.

Docenten aan bouwopleidingen hebben vaak te weinig affiniteit met de beroepspraktijk. De tijd dat ze zelf in de uitvoerende bouw werkten, ligt meestal al lang achter hen. Ook komt het voor dat ze, zoals Smulders, nooit of slechts kort in de bouw hebben gewerkt. Wie bouwvakkers opleidt, moet de bouwplaats toch op zijn minst wel een beetje kennen.

Daarom is ROC Midden-Brabant begonnen met docentenstages, vertelt Frans Robben. Hij zette vanuit het ROC de docentenstage op poten en mag zich inmiddels projectmanager noemen. De stages zijn bedoeld voor alle leraren van de afdeling bouwkunde. Het gaat daarbij niet uitsluitend om techniekdocenten.

Sterker nog, een leraar Nederlands was de eerste die zich voor de stage liet inschrijven. “Op de bouw ga je op een heel andere manier met elkaar om dan op school. Er is geen leraar-leerlingrelatie meer. Je bent maatjes van elkaar. Het is heel goed voor docenten om de jongens die ze in de klas hebben ook eens op een andere manier te leren kennen”, aldus Robben.

Pilot

De Tilburgse docentenstage is een pilot waar ook Bouwradius bij betrokken is. Als het project succesvol verloopt, wordt het bij alle ROC’s in heel Nederland doorgevoerd. Liefst ook voor andere techniekvakken, zoals installatietechniek.

Carine Gerlach, personeelsfunctionaris van de Remmers Bouwgroep waar de stages plaatsvinden, is zeer te spreken over het project. Ze verwacht dat door deze aanpak docenten enthousiaster zullen worden over de bouw en dit zullen overbrengen op de leerlingen. Die zullen op hun beurt aan vrienden gaan vertellen hoe leuk het is in deze bedrijfstak, waardoor meer jongeren voor deze sector zullen kiezen.

Kees Hoosemans, uitvoerder van het bouwproject naast de Katholieke Univer-

siteit Brabant waar de stages plaatsvinden, is het met haar eens. “We hadden hiermee twintig jaar geleden al moeten beginnen. Dan hadden we nu waarschijnlijk niet zoveel moeite gehad om personeel te vinden.”

Voordeel

Dat neemt niet weg dat het organiseren van de stages een enorme klus is voor alle betrokkenen. Gerlach: “Daarom is het belangrijk dat alle deelnemers er achter staan. Zowel het stagebedrijf als de school en de docent moeten er hun voordeel mee kunnen doen.”

Oorspronkelijk was het de bedoeling om de hospitiums tien weken te laten duren. “Maar dat vond ik geen goed plan”, zegt Hoosemans. “Je hebt tien weken nodig om iemand in te werken en dan moet hij dus niet meteen weer opstappen.”

Daarom werd gekozen voor een periode van twee keer tien weken stage. “We zorgen ervoor”, aldus Robben, “dat zodra een docent zijn stage heeft gedaan, één van zijn collega’s de bouw op gaat. Zo hebben we een continue stroom van stagaires en dus ook een permanente vacature. We voorkomen dat we steeds met invallers moeten werken.”

Handboek

De wijze waarop de ROC Midden-Brabant de stages regelt is onderwerp van een handboek. Dit gaat een cruciale rol spelen om andere scholen over de streep te trekken en hun docenten op dezelfde manier kennis te laten maken met de bouw.

Wat stagiair Smulders betreft is het project verzekerd van succes. “Dit is echt een prima initiatief. Ik werk hier vier dagen per week. De vijfde dag geef ik les aan een opleiding voor assistentuitvoerders. Ik breng mijn kennis dus meteen in de praktijk. Ik vind het heel nuttig.”

Reageer op dit artikel