nieuws

Snelle groei noopt De Haan tot verhuizing

bouwbreed

In vijf jaar tijd verdriedubbelde de nieuwe directie van De Haan Zonwering de omzet. Gevolg is dat de onderneming in het Friese dorp Stroobos niet meer uit de voeten kan. “Daarom hebben we 10.000 vierkante meter gekocht op bedrijventerrein Azeven in Drachten”, legt commercieel directeur P. Olijve uit.

Aan de Friesestreek in Stroobos zijn in de loop der jaren voor het bedrijf verschillende gebouwen opgetrokken. Ertussen staat een supermarkt.

Het bedrijf werd in 1965 opgericht door Bindert de Haan. Die was tot dan toe steenkolenhandelaar. Hij startte met het nieuwe bedrijf omdat het zwarte goud uit de gratie raakte.

Vanuit de Metaalunie en het Ministerie van Economische Zaken kwam een regeling op gang voor de overschakeling naar andere producten. “Een van de takken van sport die met deze regeling gepromoot werden, was de productie van zonwering”, verklaart Olijve.

Mentaliteit

Toen het bedrijf vijf jaar geleden werd overgenomen door de huidige directie, naast Olijve is

T. Zijlstra technisch directeur en

A. Vriezema financieel directeur, draaide het bedrijf een omzet van tussen de vier en vijf miljoen gulden.

Gemiddeld werd de afgelopen vijf jaar een omzetstijging geboekt van 20 procent per jaar. Dat succes verklaart de commercieel directeur als volgt: “Wij doen wat we zeggen en daar komt de mentaliteit van de Friese werknemer bij. Dat is een harde werker”, stelt Olijve, die daarmee mede het grote aantal busjes op werkplaatsen in de Randstad met noordelijke bedrijfsnamen verklaart. Om er nog aan toe te voegen: “Ik leerde van een van mijn vroegere werkgevers dat goed je best doen niet goed genoeg is. Je moet altijd iets extra voor de klant doen.”

Voorbereidingsfase

De Friese onderneming houdt zich niet alleen bezig met de productie en montage van zonweringen, serres en kunststofkozijnen. “We hebben veel klanten voor wie we ook veel in de voorbereidingsfase doen.” Daartoe gaan de tekeningen van de opdrachtgever naar Stroobos, waar dan, onder andere, de materiaalkeuze plaatsvindt. Een en ander resulteert in een offerte, waarbij ook een alternatief wordt aangereikt. “Dat stellen veel van onze klanten op prijs”, weet Olijve, “omdat er vaak met budgetten gewerkt wordt die niet overschreden mogen worden.”

Een andere verklaring voor de groei zoekt hij in het gegeven dat het bedrijf zich zo flexibel mogelijk opstelt. “Wij komen altijd als laatste. Zonwering is het laatste product dat aan een gebouw gemonteerd wordt. Dat betekent dat ons ook wordt gevraagd eventuele vertraging bij de bouw in te halen. Gelukkig hebben we met dertien montageploegen de flexibiliteit om ook dan onze klanten, vaak, van dienst te zijn.”

De zonwering gaat over het algemeen naar de grote utiliteitsprojecten boven de rivieren. “Maar als onze relatie het wil, reizen we hem ook achterna in andere delen van Nederland.”

De utiliteitsprojecten beperken zich niet tot kantoorgebouwen; ook scholen, bejaardencentra en ziekenhuizen zijn voorzien van zonwering uit het noordoosten van Friesland. Het bedrijf levert een totaalpakket tot en met de aansluiting van de motoren op het elektricteitsnet. “Daarin zijn wij uniek, we hebben daarvoor speciaal een elektricien in dienst.”

Toen Olijve en Zijlstra het bedrijf overnamen in 1995, leverde het alleen maar zonwering. Vervolgens kwam er een tweede poot bij: de productie en levering van serres en kunststofkozijnen. “We zitten in die hoek en alleen zonwering was ons te beangstigend. Daarbij komt, dezelfde mensen kunnen het werk doen. Je hoeft er niet een nieuwe discipline voor in huis te halen”, legt Olijve de diversificatie uit.

Derde loot

Twee jaar geleden kwam er nog een derde loot aan de stam. In samenwerking met uitvinder G. Koster, werd Digeko en Partners BV van de grond getild. Dit bedrijf levert een nieuw doorwerksysteem voor de bouw. Volker Stevin, Heijmans en Herkules Spreeuwenburg werken inmiddels met dit wind- en waterdichte concept.

Volgend jaar rond deze tijd hoopt De Haan Zonwering vanuit het nieuwe 5000 vierkante meter grote pand te werken op het bedrijventerrein Azeven bij Drachten. “Daar zitten we qua logistiek ook een stuk beter.”

De nieuwbouw vraagt een investering van tussen de vier en zes miljoen gulden, inclusief nieuwe machines voor de productie.

Kerngegevens

Bedrijf De Haan Stroobos

Werkmaatschappijen De Haan Zonweringindustrie, De Haan Serres en Kunststofkozijnen, Digeko en Partners.

Directie P. Olijve (Commercieel directeur). T. Zijlstra (technisch directeur) A. Vriezema (financieel directeur).

Opgericht 1965.

Omzet 15 miljoen (2000).

Doelstelling 25 miljoen over vijf jaar.

Personeel 55 mensen, 15 productie, 26 montage, 10 kantoor, incl. directie.

Verwachte groei Medewerkers 5 procent per jaar.

Werkgebied Nederland boven de rivieren.

Keurmerken VCA, KOMO keur en Romazo (Metaalunie).

‘Je moet altijd

iets extra doen voor de klant’

Reageer op dit artikel