nieuws

Remkes taxeert bezit corporaties op 371 miljard

bouwbreed

Het gemeenschappelijk bezit van woningcorporaties vertegenwoordigt een waarde die ongeveer gelijk is aan de nationale staatsschuld van 371 miljard gulden. Als alle huurwoningen zouden worden verkocht kan 238 miljard gulden van de opbrengst vrij worden besteed. De rest, 133 miljard, is geleend kapitaal en moet dus worden terugbetaald.

Dit rekensommetje op de achterkant van een sigarendoos, maakt staatssecretaris Remkes van Volkshuisvesting in een tweegesprek met Aedes-voorzitter Van Leeuwen. De bewindsman vindt dat de corporaties een belangrijk deel van het maatschappelijk kapitaal moeten gebruiken voor de herstructurering van oude stadswijken.

Van Leeuwen betwist niet dat sprake is van een aanzienlijk kapitaal als wordt uitgegaan van de marktwaarde van het bezit. Hij meent echter dat de rekenmethode van Remkes niet zomaar kan worden toegepast. Gebeurt dat wel, dan zouden de kosten van sloop van corporatiewoningen in de oude stadswijken ook veel hoger uitpakken dan volgens de huidige berekeningsmethode. Daarbij wordt nu uitgegaan van boekwaarde op basis van afschrijvingen en dus niet van vrije verkoopwaarde. Voor veel portiek- en galerijwoningen komt die boekwaarde neer op een bedrag van rond 40.000 gulden.

Van Leeuwen is er voorstander van beter zichtbaar te maken wat het vermogen van corporaties is. Hij wijst er echter wel op dat dit ook bizarre situaties in beeld brengt. In Amsterdam kan het voorkomen dat een huis voor 550.000 gulden aan huurders is verkocht terwijl de buurman voor eenzelfde woning 500 gulden huur in de maand betaalt.

De waarde van het gemeenschappelijk bezit van de corporaties speelt de komende maanden een belangrijke rol bij het debat over de nieuwe Woonwet. Daarin worden alle rechten en plichten van sociale verhuurders vastgelegd.

Vorige week opende staatssecretaris Remkes in de Tweede Kamer de aanval op de corporaties, omdat ze onvoldoende zouden meewerken aan onder meer de verkoop van hun woningen. Hierdoor zouden ze de financiering van de herstructurering van de oude stadswijken frustreren en onvoldoende inspelen op de koopbehoefte van huurders.

In een dubbelinterview vandaag in Cobouw geeft Remkes nog eens aan dat de corporaties meer werk moeten maken van de verkoop van huurhuizen. Opvallend is wel dat hij een gematigder toon aanslaat. Zowel Remkes als Van Leeuwen spreekt de wens uit nu zonder retoriek te beginnen met de uitvoering van het beleid dat is uitgestippeld in de Nota Wonen.

Op pagina 3: Remkes en corporaties kunnen nog door één deur.

Reageer op dit artikel