nieuws

Provincie wil landelijke risicokaart op internet

bouwbreed Premium

De provincie Overijssel wil als proefkonijn dienen voor een landelijke risicokaart. Die kaart moet alle veiligheidsgevaren van bedrijven en transporten in beeld brengen. De gegevens mogen niet alleen voor overheden en bedrijven beschikbaar zijn, maar ook voor de burgers. Bijvoorbeeld via internet.

Dat zei plaatsvervangend commissaris van de koningin Kemperman van Overijssel gisterochtend bij de overhandiging van het rapport Vuurwerkramp door de Commissie-Oosting. Gedeputeerde Staten koppelen echter duidelijke voorwaarden aan een dergelijke kaart. Overheden moeten zich houden aan hun afspraken. Ze dienen de wettelijke instrumenten die ze ter bestrijding van de risico’s hebben,

ook daadwerkelijk en tijdig in te zetten. GS verwijzen hierbij naar de vergunningen, inclusief de controle erop, de handhaving ervan, en de verplaatsing van gevaarlijke bedrijven buiten woonwijken.

Verder vindt de provincie dat alle milieueffectrapportages die nodig zijn voor nieuwe ontwikkelingen, uitgebreid moeten worden met een veiligheidsrisicoparagraaf. De tien Overijsselse bedrijven die de meeste gevaren voor de omgeving opleveren, kunnen in de toekomst rekenen op een toegesneden vergunningverlening en handhaving. Het gaat onder andere om de chloorfabriek in Hengelo, chemie in Deventer, Gasunie in Vilsteren en de zuivel- en voedingsindustrie (ammoniak) in Hengelo.

Kemperman vermeldde tot slot dat de provincie inmiddels het Rijk heeft verzocht een fonds voor bedrijfsverplaatsing in het leven te roepen.

Reageer op dit artikel