nieuws

Provincie en gemeente ruziën over industrie Moerdijk

bouwbreed Premium

Moerdijk moet de komende jaren rekening houden met de komst van nog meer zware industrie en kassen naar het dorp. Provinciale Staten van Noord-Brabant besloten vrijdag tot een herziening van het streekplan, waardoor het voor GS mogelijk wordt om het huidige bedrijventerrein flink uit te breiden.

Het gaat om een uitbreiding van 600 hectare, waarvan 250 hectare bestemd is voor glastuinbouw. Het besluit van PS is een overwinning voor het provinciebestuur. Lange tijd was onduidelijk of de prestigieuze plannen van gedeputeerde P. van Geel van Ruimtelijke Ordening konden doorgaan. In de gemeente Zevenbergen, waarvan Moerdijk onderdeel uitmaakt, is de afgelopen maanden fel gediscussieerd over Moerdijkse Hoek. Vorig jaar stemde een meerderheid van de gemeenteraad nog voor de vestiging van extra bedrijven in de zwaarste klasse in Moerdijk. Hierbij werd wel het voorbehoud gemaakt dat de provincie voldoende rekening moet houden met milieueisen.

De provincie nam hierop de regie met betrekking tot Moerdijkse Hoek over van de gemeente. Begin dit jaar werd echter duidelijk dat diverse fracties in de raad van Zevenbergen zich niet meer konden vinden in de plannen van de provincie. Vorige week staakte ook de PvdA alle medewerking aan de provincie. De raadsmeerderheid die hierdoor is ontstaan vormt nog een belangrijk struikelblok voor de provincie.

Reageer op dit artikel