nieuws

Projectontwikkelaars: de vervuiler betaalt

bouwbreed

De UEPC (Europese Unie van Projectontwikkelaars en bouwprojecten) heeft met betrekking tot het milieu in haar publicatie ‘UEPC and the environment’ het standpunt ‘de vervuiler betaalt’ ingenomen.

De Unie pleit met klem voor een permanente verbetering van het milieu en de bebouwde oppervlakte in Europees verband. Dit kan worden bereikt door optimaal gebruik te maken van bouwgronden, bouwmaterialen en grondstoffen, efficiënt gebruik van energie, optimaal waterbeheer en geluidsbeheersing.

De bouwpromotoren en projectontwikkelaars wijzen in dit verband bovendien op de toenemende problematiek met betrekking tot bodemverontreiniging bij het verhandelen van bouwgronden. Ook hier moet volgens de Unie het principe ‘de vervuiler betaalt’ van toepassing zijn.

Bij de UEPC zijn 30.000 ondernemingen aangesloten.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels