nieuws

Proef Lekdijk laat nog op zich wachten

bouwbreed

De praktijkproef op een overbodig stuk dijk langs de Lek tussen Bergambacht en Lekkerkerk zal op zijn vroegst in juni beginnen. Uitwerken van het definitieve proevenprogramma vergt meer tijd dan verwacht.

De dijk moet weg in verband met een bochtafsnijding van de rivier. Tussen de nieuwe en de oude dijk ontstaat een compartiment. De oude dijk zal nu door middel van een aantal proeven tot het punt van bezwijken worden gebracht. Verschillende mechanismen zullen worden beproefd, onder meer verzadiging van het dijklichaam (freatische proef) en een bezwijkproef. De proeven moeten een beter inzicht geven in de verhouding tussen berekende en werkelijke sterkte van dijken.

Afgelopen maand is een test gedaan om tot een definitieve opstelling van het proevenprogramma te komen. Zoals het er nu uitzien, zal omstreeks half mei het proevenprogramma definitief zijn. Een eerste praktijkproef is dan niet voor half juni te verwachten. Niet uitgesloten is dat het programma loopt tot en met september.

Reageer op dit artikel