nieuws

Pieper onderzoekt snel invoeren rekeningrijden

bouwbreed

Een onderzoek van R. Pieper, voormalig vice-president van Philips, moet uitwijzen of het mogelijk is binnen twee jaar een proef te starten met kilometerheffing. Minister Netelenbos (Verkeer) is in dat geval bereid af te zien van het experiment met rekeningrijden rond de grote steden in de Randstad.

Netelenbos heeft Pieper drie weken gegeven voor zijn onderzoek. Ze is tot die stap overgegaan na signalen uit het bedrijfsleven dat kilometerheffing veel sneller technisch mogelijk is dan de bewindsvrouw voor mogelijk hield. De minister ging steeds uit van 2010. Tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer maakte Siemens echter duidelijk dat 2005 haalbaar is.

Al geruime tijd bestaat onder een aantal fracties in de Tweede Kamer de vrees dat de tolpoorten die nodig zijn voor rekeningrijden rond de grote steden kapitaalvernietigingen zijn. Iedereen in politiek Den Haag is het erover eens dat kilometerheffing de uiteindelijk oplossing is voor de aanpak van het fileprobleem. Dat systeem zorgt ervoor dat alle automobilisten een bedrag betalen per afgelegde kilometer. Het tarief voor die kilometer hangt af van de plaats en de tijd. In de spits op drukke trajecten moet dus meer worden betaald dan tijdens daluren.

Fraude

Grote vraag is of het mogelijk is dagelijks de miljoenen verkeersbewegingen zorgvuldig te registreren en of het systeem ongevoelig is voor fraude. Bovendien moet de privacy van automobilisten kunnen worden gegarandeerd.

Het idee van Netelenbos is nu om op een aantal plaatsen met kilometerheffing te experimenteren.

Pieper krijgt van Netelenbos maar beperkt de tijd voor zijn onderzoek omdat haast is geboden. Over enkele weken behandelt de Tweede Kamer de wet die rekeningrijden mogelijk moet maken. De minister wil dan duidelijkheid hebben over de technische mogelijkheden van de installaties waarmee de snelwegen moeten worden uitgerust.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels