nieuws

Parkgarage als revival van de schaalconstructie

bouwbreed

Bouwen met schaalconstructies gaat een grote revival beleven. Dat is de overtuiging van ir. R. Voskamp van HBG. De opmars van de schaalconstructies begint met de ‘Parkgarage’, een nieuw product van HBG Civiel Ontwikkeling en HBG Bouw en Vastgoed uit Rijswijk. Een fraaie en functionele parkeergarage met veel mogelijkheden, zoals een echt park met bomen op het dak.

Het voorbeeld staat in Australië, bij de Universiteit van Melbourne. “We zagen een afbeelding in de nieuwsbrief van het Centrum Ondergronds Bouwen. Die garage is destijds helemaal met latten bekist, gebouwd door een geëmigreerde Nederlander, Van der Molen. Hij is hier geweest om ons te adviseren”, aldus Voskamp. Zijn enthousiasme voor schaalconstructies dateert nog uit zijn studietijd. “Prof. H.W. Loof was waarschijnlijk de laatste die nog colleges over schaaldaken gaf. De formules voor het berekenen van de constructie waren ongelooflijk ingewikkeld. Tegenwoordig gaat het veel makkelijker, met de eindige-elementenmethode.”

Waarom schaalconstructies? “Het is mooi, vraagt weinig materiaal, is functioneel. Bovendien is het een natuurlijke vorm. Alle oude constructies bestaan uit schaalvormen. We hebben eeuwenlang rond gebouwd, maar sinds de invoering van de wapening is alles opeens recht. We zijn schaalconstructies uit het oog verloren. Ik denk, dat we in de toekomst weer veel meer rond en gebogen gaan bouwen.”

Knuffelkist

HBG verwacht veel belangstelling voor de Parkgarage. Dat is ook nodig, want de ontwikkelingskosten waren aanzienlijk. De bouwkosten zijn het laagst, de bouwsnelheid het hoogst en de flexibiliteit het grootst als de garage op het maaiveld wordt uitgevoerd. Eerst worden de palen geslagen en kolommen gestort. Daarna wordt het rijdek aangelegd. De bekisting bestaat uit vier delen. Alleen de randbalken hebben een contramal. De bekisting is een zogenaamde knuffelkist, waarmee het beton wordt verwarmd tijdens het verharden. De wapening en de dakbedekking worden geprefabriceerd.

Voorafgaand aan de introductie van de Parkgarage heeft HBG onderzoek gedaan naar de markt. In Nederland is de trend: meer auto’s, kortere ritten en meer groen. Daar komt de Parkgarage aan tegemoet. Op het dak komt een grondpakket. Volgens Copijn Utrecht, specialisten in het ontwerpen en uitvoeren van groenplannen, bieden de ‘trechters’ dan voldoende bodem voor de meeste boomsoorten in Nederland, tot tien meter hoog. Het hemelwater wordt door de kolommen afgevoerd.

Niet alleen bovengronds, maar ook van binnen biedt de Parkgarage een ruimte van hoogwaardige kwaliteit. Waar de hoekpunten van de elementen bij elkaar komen is de vrije hoogte ongeveer drie meter. De armaturen geven een gelijkmatige verlichting, zonder schaduwen. Auto’s kunnen zowel recht als schuin tussen de kolommen worden geplaatst.

HBG speelt met de Parkgarage in op de toenemende vraag naar parkeergarages in binnensteden, bij stations en in woonwijken. Hebben de opdrachtgevers en projectontwikkelaars geld over voor hoogwaardig groen op plaatsen waar de parkeerdruk hoog is? Het antwoord moet komen van de markt.

Reageer op dit artikel