nieuws

Omlegging van kanaal maakt aquaduct in Sneek goedkoper

bouwbreed

De bouw van een aquaduct in Sneek hindert slechts één seizoen de scheepvaart. Het aquaduct maakt deel uit van de Oosttangent van de stadsrondweg en kruist de vaarroute met het Sneekermeer.

In eerste instantie was er sprake van dat het scheepvaartverkeer twee jaar zou worden gehinderd. Het betonnen aquaduct zou in twee gedeelten worden gebouwd, zodat twee bouwputten nodig waren.

Aannemer Ballast Nedam koos echter voor het omleggen van het kanaal, waardoor de tunnel in één bouwput kan worden gemaakt. Volgens hoofd uitvoerder W. Middelbos scheelt dat niet alleen in werk omdat er geen aansluiting hoeft te worden gemaakt, het project wordt er goedkoper door. “Het scheelt inderdaad enkele tonnen”, geeft directeur K. Braam van Ballast Nedam Infra Noordoost aan.

Ballast Nedam koos voor omlegging van het kanaal, omdat de aanneemsom de gemeente tegenviel. “We hebben gezocht naar besparingen. Deze komen ten goede aan de gemeente”, vervolgt Braam.

Besparing

Daarnaast wordt bespaard op het tijdelijke remmingswerk voor de scheepvaart. “Dat hoeft nu niet zo zwaar te worden gemaakt als oorspronkelijk de bedoeling was”, zegt de Ballast Nedam directeur.

Volgens gemeentewoordvoerder H. van der Winden beloopt de totale besparing ongeveer 1 miljoen gulden, op een bedrag van 25 miljoen voor de aanleg van het aquaduct.

Het aquaduct wordt nu in twee fasen aangelegd. Fase één bestaat uit de bouw van de tunnel en de oostelijke toegang. Tijdens fase twee wordt de noordelijke toegang gebouwd. “We gaan er vanuit dat met Pasen 2002 de Houkesloot weer beschikbaar is voor de scheepvaart”, geeft Braam de tijdsspanne van fase één aan.

Het aquaduct wordt volgens bekende technieken gebouwd. Hoewel in eerste instantie sprake was van een stalen tunnel, een primeur voor Nederland, is toch gekozen voor de betonnen variant, onder andere omdat de ondergrond niet geschikt is voor het stalen alternatief. “Dat was inderdaad het breekpunt”, zegt Braam.

Het kostenverschil tussen beton en metaal bleek tijdens de planningsfase teniet te zijn gedaan.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels