nieuws

Noordrijn-Westfalen zegt bouw steun toe

bouwbreed

De Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen heeft met werkgevers en vakbonden een akkoord gesloten dat extra steun moet garanderen aan de bouw. Volgens minister-president W. Clement is het doel van de overeenkomst de randvoorwaarden te verbeteren, particuliere investeringen te stimuleren en te komen tot eerlijke concurrentie.

Noordrijn-Westfalen zal bij de Duitse bondsraad een wetsvoorstel indienen waarin is vastgelegd dat overheden alleen nog maar opdrachten verstrekken als garanties worden afgegeven over de naleving van de cao. Gelijktijdig roept Clement de lagere overheden op strikt toe te zien op het voorkomen van zwartwerk en illegale arbeid.

“De regering onderschrijft dat het nakomen van de voorschriften bij de toewijzing van opdrachten een essentieel deel is van de bouwpolitiek. Dat geldt ook voor de nieuwe maatschappijen Landesbetrieb Straáenbau NRW en Sondervermögen Bau- und Liegenschaftbetrieb NRW”, aldus Clement. Tot de verbeteringen behoren volgens de minister-president eveneens het opvoeren van het aanbod bouwgrond in stedelijke gebieden. De bewindsman wil maatregelen nemen, zodat meer ongebruikte terreinen beschikbaar komen voor de bouw.

Noordrijn-Westfalen geeft de komende twee tot drie jaar 655 miljoen gulden uit om de infrastructuur te verbeteren.

Reageer op dit artikel