nieuws

Naarden loopt twee miljoen gulden mis

bouwbreed

De gemeente Naarden ziet een rijkssubsidie van twee miljoen gulden aan haar neus voorbij gaan. Het gemeentebestuur vergat eind jaren negentig het ministerie van VROM te melden dat zorgcentrum De Flank gereed was. Via een hoger beroepszaak probeert de gemeente de twee miljoen alsnog binnen te halen. Maar dat gaat allesbehalve over een leien dakje.

Hoewel Naarden aanvankelijk door eigen schuld met de gebakken peren zat, heeft nu ook de door de gemeente ingeschakelde advocaat een forse steek laten vallen. Hij vergat namelijk het griffierecht op tijd te betalen, maar zegt een verzoek daartoe nooit te hebben ontvangen. De Raad van State legt dit verweer echter naast zich neer en wenst het hoger beroep van de gemeente tegen het rijk niet te behandelen. Naarden hoopte op clementie, de Raad van State vond het evenwel genoeg reden om Naardens eis definitief niet-ontvankelijk te verklaren. Het gemeentebestuur overweegt nu de advocaat, die op het gebied van recht en volkshuisvesting overigens een autoriteit is, aansprakelijk te stellen voor de blunder. De komende weken zal op het gemeentehuis extra deskundige capaciteit worden vrijgemaakt om te trachten wat nog te redden valt.

Reageer op dit artikel