nieuws

Naar beurs voor relaties en producten

bouwbreed Premium

De Internationale Bouwbeurs is dé beurs voor de bouwbranche. Deze conclusie van het Onderzoeksbureau USP Marketing Consultancy streelt de organisatie van de Koninklijke Jaarbeurs. In een reactie zegt A. Huberts dat de gegevens overeenkomen met de eigen onderzoeksresultaten.

Met een recordbezoek van 115.124 mensen was de bouwbeurs van dit jaar de succesvolste tot nu toe. Maar een groot aantal ondervraagden vindt vakbeurzen in het algemeen niet meer van deze tijd.

Het Rotterdamse onderzoeksbureau USP Marketing Consultancy heeft kort na afloop van de beurs in februari een onderzoek gehouden naar wie naar de beurs heeft bezocht, of dat bezoek is bevallen en hoe de branche denkt over het fenomeen vakbeurzen.

Deze vragen heeft het bureau voorgelegd aan directeuren van architectenbureaus, van hoofdaannemers B&U, van afbouw bedrijven zoals schildersbedrijven, stukadoors en tegelzetters en directeuren van installatiebedrijven. In totaal hebben ruim driehonderd bedrijven aan dit onderzoek meegewerkt.

Weinig installateurs

Gemiddeld heeft 36 procent van alle directeuren van de onderzochte bedrijven de beurs bezocht.

De percentages zijn het hoogst bij architectenbureaus en aannemers B&U. Van de directeuren bij architectenbureaus in Nederland heeft 47 procent een bezoek gebracht aan de Jaarbeurs en van de directeuren bij aannemers 44 procent. Van de afbouwers, en met name installateurs, zijn relatief weinig bedrijven naar de Internationale Bouwbeurs geweest.

Gevraagd naar de reden van het beursbezoek geeft 45 procent van de bezoekers aan dit te doen om op de hoogte blijven van nieuwe producten en diensten. Het onderhouden van relaties met leveranciers en het zoeken van nieuwe leveranciers wordt door minder dan 10 procent van de bouwbeursbezoekers genoemd.

“In het onderzoek hebben we ook gekeken welke op de bouw gerichte vakbeurzen men zoal bezoekt”, vertelt drs. J.P. Schop, managing partner van USP. “Door architecten, aannemers B&U en afbouwers is de Internationale Bouwbeurs het meest bezocht. Installateurs bezoeken de VSK het meest. Na de Internationale Bouwbeurs wordt de Bouwvakbeurs in Zuidlaren door een behoorlijk percentage van aannemers B&U en afbouwers bezocht.”

Trouw

Volgens de onderzoeker zijn de aannemers B&U de meest trouwe beursbezoekers. “Slechts 9 procent zegt nooit naar beurzen te gaan. Bij architecten bedraagt dit percentage 15 procent, bij installateurs 28 procent en bij afbouwers 29 procent.”

De onderzoekers hebben degenen die naar de bouwbeurs zijn geweest een aantal stellingen voorgelegd met als doel om hun ervaringen te peilen. Ten aanzien van de stelling dat men op de Internationale Bouwbeurs veel nieuwe producten en diensten heeft gezien is zo goed als 50 procent het niet eens. Slechts dertig procent kan zich hierin vinden.

Op de stelling of zij op de beurs veel nieuwe potentiële leveranciers hebben leren kennen antwoordde 22 procent met eens. “Wederom was 50 procent van de respondenten het echter niet eens met deze stelling”, benadrukt Schop.

Bijna zestig procent schaart zich achter de stelling ‘Op de Bouwbeurs hebben we veel relaties gesproken’.

Tegenspraak

Schop: “Dat lijkt in tegenspraak met het percentage van 10 procent die dit als reden van het beursbezoek aangeeft. Maar hoewel men zegt niet specifiek voor het onderhouden van contacten naar de beurs te gaan, blijkt men tijdens het bezoek dus wel veel relaties te ontmoeten.”

Overigens is slechts 31 procent van mening dat vakbeurzen in het algemeen kunnen leiden tot relaties met nieuwe leveranciers. Ruim 67 procent van de bezoekers stelt vast dat men door het bezoek aan de Internationale Bouwbeurs weer beter op de hoogte is geraakt van het productaanbod voor de bouw. Aannemers en architecten zijn het meest met deze stelling eens.

Ook is de bedrijven gevraagd of een bezoek aan de beurs een geslaagde dag heeft opgeleverd. Ruim 82 procent heeft hierop bevestigend geantwoord.

Het gros van de ondervraagden, namelijk 78 procent, zegt het belangrijk te vinden dat bekende fabrikanten op vakbeurzen met een stand aanwezig zijn.

De laatste jaren staan de vakbeurzen fors onder de druk. Het gaat de bedrijven economisch voor de wind en daarmee is de noodzaak om zich op beurzen te presenteren enigszins weg. Tevens vinden bezoekers dat de weg naar de vakbeurs steeds moeilijker te vinden is.

Hoewel de Internationale Bouwbeurs wat dit betreft een positieve uitzondering op de regel is. Utrecht trok immers een recordaantal bezoekers. “Maar”, benadrukte beursmanager Aart Wisgerhof, “we hebben daarvoor ook alles uit de kast moeten trekken. Je moet er wel iets aan doen om bezoekers binnen te halen.”

USP heeft dan ook de vraag gesteld of vakbeurzen nog wel van deze tijd zijn. Jan-Paul Schop: ” Van de geïnterviewden vindt 37 procent dat vakbeurzen nog zeker een functie hebben. Maar ruim 45 procent stelt echter dat vakbeurzen minder van deze tijd zijn.”

Tevreden

A. Huberts van de Koninklijke Jaarbeurs zegt tevreden te zijn met alle uitkomsten.

“Ik heb het onderzoek met veel interesse gelezen en constateer dat de resultaten overeenkomen met die van onze eigen bezoekersonderzoeken. We kunnen dus niet anders dan de conclusies, die door USP worden getrokken, delen.”

Reageer op dit artikel