nieuws

Modderput

bouwbreed

In het Botlekgebied werken medewerkers van de Combinatie Calandtunnel (CCT) in de modder aan de vloer van de westelijke toerit naar de Calandtunnel. Volgens projectdirecteur S. van Vliet van de combinatie Ballast Nedam, Strukton en Van Oord ACZ ‘gaat alles naar wens’. “Het één loopt soms wat voor, het andere een beetje achter. De grootste achterstand tot nu toe is drie weken. Die zit bij het vervaardigen van de elementen in het droogdok van Verolme en is het gevolg van slecht weer.” Volgende week zijn het tweede en het derde tunnelelement gereed. De Calandtunnel wordt opgebouwd met zes tunnelelementen van 115 meter lang, 35 meter breed en 8 meter hoog. De dwarsdoorsnede biedt ruimte aan twee tunnelbuizen met elk twee rijstroken en een vluchtstrook. Eind oktober zullen de laatste twee gereed zijn. Dan kunnen ze alle zes worden afgezonken op de bouwlocatie waar de A15 het Calandkanaal kruist. De combinatie gaat de afzinktunnel volgend jaar zomer opleveren. Een boortunnel kwam niet in aanmerking vanwege de geringe te boren lengte onder het kanaal.

Problemen met het verkrijgen van personeel verwacht Van Vliet niet. Mogelijkerwijs zal het wat meer moeite kosten als met het bekistingwerk en het verdere betonwerk wordt begonnen. Maar Van Vliet rekent er op dat de deelnemers in de combinatie voldoende mensen beschikbaar kunnen houden. De Calandtunnel is nodig omdat de capaciteit van de Calandbrug te gering blijkt om het toenemende wegtransport van de Maasvlakte via Europoort naar het achterland ongestoord te laten verlopen.

Reageer op dit artikel