nieuws

Lonen in de bouw blijven achter

bouwbreed Premium

Het aantal bouwwerknemers met een hoog bruto salaris (boven 70.000 gulden per jaar) blijft achter bij andere bedrijfstakken. Ruim twintig procent van het bou personeel verdiende in 1998 bruto meer dan 70 mille. Van de landelijke beroepsbevolking is dit 31 procent.

Het merendeel van de bouwvakkers, iets minder dan zeventig procent, verdient op jaarbasis tussen 40.000 en 70.000 gulden bruto.

Dat blijkt uit het rapport ‘Werken en Leren 2000-2001’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De salariëring in de bouw is momenteel onderwerp van discussie tijdens de cao-onderhandelingen. Volgens CNV-woordvoerder Wildeman kunnen de uitkomsten van het rapport de looneis ondersteunen.

Alleen in de sectoren horeca en landbouw en visserij zijn meer werknemers met een ‘volle’ baan te vinden van wie het jaarinkomen onder 70.000 gulden ligt dan in de bouw, zo blijkt uit het CBS-onderzoek. Daar staat tegenover dat slechts een op de tien bouwvakkers minder loon ontvangt dan 40 mille per jaar. Van de totale beroepsbevolking is dit een op de zes werknemers. Gemiddeld verdiende de Nederlandse beroepsbevolking in 1998 65.000 gulden bruto per hoofd per jaar.

De verklaring voor het geringe aantal hoge inkomens in de bouw lijkt verband te houden met het opleidingsniveau. Niet meer dan 10 procent van de werknemers volgde scholing op hbo- of universitair niveau, terwijl de helft het niet verder bracht dan een lage opleiding. De resterende 40 procent is middelbaar opgeleid.

Ook in andere bedrijfstakken waar veel laag opgeleiden werken zoals de horeca en de landbouw zijn betrekkelijk weinig werknemers die een hoog salaris ontvangen.

Onderwijs

In bedrijfstakken met veel hoogopgeleiden zijn de salarissen aanzienlijk hoger. In het onderwijs bijvoorbeeld, waar tweederde van de werknemers tot de hogere inkomensgroepen behoort, heeft 75 procent ook een hoge opleiding gevolgd. Bij de financiële instellingen, waar beduidend meer hoog en middelbaar opgeleiden werken dan in de bouw, liggen de lonen eveneens hoger. In deze bedrijfstak ontvangt ruim 40 procent een salaris hoger dan 70.000 gulden bruto per jaar en krijgt een vergelijkbaar percentage een middeninkomen.

Verder blijkt uit het rapport dat van alle bedrijfstakken de bouw het kleinste aantal vrouwen in dienst heeft. Zo’n 10 procent van het bouwpersoneel is vrouw. Zelfs in de sector delfstoffenwinning werken meer vrouwen.

Het CBS baseert zich op gegevens van 1998. Recentere cijfers heeft de organisatie niet voorhanden.

Reageer op dit artikel