nieuws

Limburg werkt aan actiever grondbeleid

bouwbreed Premium

Limburg werkt aan een actief en anticiperend beleid om percelen aan te kopen waarop ook projectontwikkelaars en speculanten met andere plannen hun oog hebben laten vallen.

Uit vertrouwelijk overleg tussen het provinciebestuur en zeven gemeenten in Noord- en Midden-Limburg is gebleken dat lokale overheden er waarde aan hechten, eventueel samen met andere partijen, gebiedsgericht grond te verwerven.

Door de krachten met bijvoorbeeld gemeenten en rijksinstanties te bundelen, denkt de provincie percelen eerder te kunnen aankopen dan derden. Op die wijze wordt een voorraad gerealiseerd voor toekomstige bedrijventerreinontwikkeling en bedrijfsverplaatsingen.

Het nieuwe grondbeleid moet volgend jaar al in werking treden. De verantwoordelijkheid voor provinciale grondaankopen komt in handen te liggen van een stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van alle grondverwervende overheden.

Door als actievere en meer op de markt anticiperende partij op te treden, verwacht Limburg grond sneller en goedkoper ter beschikking te krijgen voor het uitvoeren van uiteenlopende projecten. Ook wordt vertraging voorkomen.

Tot 2018 hebben Limburgse overheden 25.000 hectare grond nodig voor landbouw, wegen, natuur, bedrijfsterreinen, Maasbeveiliging en woningbouw. Door onteigeningsprocedures dreigen verschillende projecten niet op tijd te kunnen worden afgerond.

Reageer op dit artikel