nieuws

Lage nieuwbouw in trek bij bewoners Bijlmer

bouwbreed

Elke gemeente heeft haar eigen bouwprojecten. In deze rubriek worden de belangrijkste bouwlocaties van een specifieke gemeente belicht. Vandaag: Amsterdam Zuid-Oost.

De herinrichting van de Bijlmermeer trekt – bouwkundig gezien – de meeste aandacht in dit stadsdeel van Amsterdam. De Bijlmer. Verguisd en geroemd om de oorspronkelijke stedenbouwkundige stijl met hoogbouwflats, dreven en scheiding van verkeersstromen. Om het verval van deze beruchte wijk te stoppen, werden in 1992 de handen ineengeslagen. Het stadsdeel Zuidoost, woningstichting Nieuw Amsterdam, de gemeente Amsterdam en het Centraal Fonds Volkshuisvesting begonnen aan de grootscheepse vernieuwing van de Bijlmermeer.

Centrale doelstelling was en is om in vijftien jaar een vitale woonwijk te creëren. Een wijk met een goed woonklimaat, culturele diversiteit en sociaal-economische dynamiek. Absolute voorwaarde blijkt de sloop van een groot aantal flats. Voor 1992 herbergde de Bijlmermeer 12.500 appartementen in 30 flats. Aanvankelijk was gepland om 2600 flatwoningen te slopen, maar bij nader inzien blijkt dat niet voldoende. De marktvraag naar flatwoningen is flink tanende, zeker nu de nieuwbouw in onder meer de Ganzenhoef en de Amsterdamse Poort grote belangstelling trekt. Met name vanuit de flatbewoners is er veel doorstroming naar de nieuwbouwwoningen.

Tegen de vlakte

Er ligt een voorstel om boven op de 2600 nog eens 4500 flatwoningen tegen de vlakte te gooien. Dat zou betekenen dat de hoogbouw in de eindsituatie nog slechts 40 procent van het oppervlak zal beslaan. Het zogeheten ‘Bijlmermuseum’ en de ‘rechte H’ blijven onaangetast vanwege hun ruime appartementen met veel ruimte in het parkachtige groen. De flatwoningen die intact blijven, zullen grondig worden gerenoveerd. Onderhoudsgevoelige delen worden vervangen en de monotone gevels boven het maaiveld krijgen een facelift. In 2007 moeten 3400 tot 3900 appartementen in de huursector ingrijpend zijn gerenoveerd. De flatverbetering loopt achter op schema, maar de gemeente verwacht dat de achterstand snel wordt ingelopen.

Laagbouw in plaats van hoogbouw, een vernieuwde woonomgeving en meer differentiatie in het woningbestand. Dat waren de uitgangspunten voor de nieuwbouw. Ruim 4100 woningen worden in de Bijlmer gebouwd. Voor nog eens 5700 woningen worden de ontwerpen tussen 2004 en 2007 getekend. De gebieden en gebouwen die nog ontwikkeld moeten worden, liggen aan de randen van de Bijlmermeer: D-buurt, E-buurt, G-buurt, K-buurt en H-buurt.

De woonmilieus in de nieuwbouwwijken Ganzenhoef en Amsterdamse Poort worden hoog gewaardeerd. Veel Bijlmerbewoners identificeren deze nieuwe buurten met het toekomstbeeld van de Bijlmermeer. De nieuwbouw scoort hoog onder de voormalige flatbewoners: bij de nieuwe sociale huurwoningen is bijna 100 procent van de bewoners afkomstig uit een gesloopte flat in de Bijlmermeer. Bij de koopwoningen is 60 procent afkomstig uit de Bijlmermeer en overig Amsterdam Zuid-Oost.

Reageer op dit artikel