nieuws

KVWS ziet belang buitenland groeien

bouwbreed Premium

De tegenvallende resultaten van Koninklijke Volker Wessels Stevin in het buitenland moeten snel worden weggepoetst, zo liet bestuursvoorzitter H. Hazewinkel gisteren tijdens de presentatie van de jaarcijfers weten. Over vier jaar moet 40 procent van de winst afkomstig zijn uit het buitenland. Nu is dat nog tussen de 5 en 10 procent.

Het bedrijfsresultaat in het buitenland nam vorig jaar af van 14 naar 10 miljoen euro (22 miljoen gulden). Hoewel KVWS het in Amerika, Canada en Engeland goed deed, moest het bouwbedrijf in Duitsland en op de Antillen verliezen slikken, mede als gevolg van getroffen voorzieningen. Een ‘schoon-schipactie’ op de Antillen kostte de aannemer 3 miljoen euro (6,6 miljoen gulden).

Op de Duitse markt heeft KVWS last van de aanwezige overcapaciteit. “Er is nu nog steeds te veel aanbod. De situatie daar heeft de relaties tussen bouwers en opdrachtgevers, maar ook in bouwcombinaties, verhard”, aldus Hazewinkel. Hij blijft niettemin vertrouwen houden in Duitsland. “We gaan ervan uit dat voor 2001 een positief resultaat mogelijk is.” KVWS zal wel voorzichtig blijven en derhalve eerder kiezen voor kleinere opdrachten van bekende en betrouwbare opdrachtgevers dan grote risicovolle projecten aan te gaan.

Op stoom

De resultaatverbetering in Duitsland en acquisities in met name Engeland en het noordwesten van Amerika moeten er uiteindelijk toe leiden dat het buitenland in 2004 ongeveer 40 procent in de winst bijdraagt.

Uitbreiding van de internationale activiteiten acht Hazewinkel van belang omdat het bedrijf anders te kwetsbaar wordt voor negatieve marktontwikkelingen, bijvoorbeeld op de Nederlandse markt.

Deze markt droeg vorig jaar voor bijna 40 procent bij aan de winstgroei. “De machine is in Nederland zeer goed op stoom”, concludeert Hazewinkel. “Eigenlijk waren we positief verrast.” Vooral grote werken als de HSL en de Betuwelijn en telecomprojecten waren een belangrijke bron van inkomsten.

Net als in het buitenland, wil KVWS ook in eigen land doorgroeien, door middel van allianties en acquisities. “Daarbij richten we ons op de kernmarkten vastgoed, transport, nuts en telecom”, aldus Hazewinkel.

Bredere positie

De winst moet evenwel niet alleen door ‘stenen stapelen’ tot stand komen, vindt Hazewinkel. Hij wil af van het predikaat traditionele aannemer. “Wij willen een bredere positie”, zegt Hazewinkel. Initiatieven op de telecommarkt, onderhoud- en servicecontracten, de ontwikkeling van een zogenaamd teleparkingsysteem, waarmee zowel parkeergeld kan worden betaald als de kilometerheffing, zijn een goed voorbeeld van dit streven.

“Uiteindelijk moet dat leiden tot een jaarlijkse winstgroei van tussen de 8 en 10 procent.”

2000 1999

omzet: 2.809 2.492

winst: 97 83

orders: 3.075 2.313

wpa: 2,96 2,56

dividend pa: 1,20 1,02

Reageer op dit artikel