nieuws

Kunststoffolie dient als meetinstrument

bouwbreed Premium

Modelproeven in de windtunnel geven uitsluitsel over bijvoorbeeld het aërodynamische gedrag van gebouwen. De meetwaarden blijken evenwel niet alleen samen te hangen met het object maar ook met de sensoren die erop zijn gemonteerd. Vorm en grootte kunnen de luchtstroom veranderen en zo een verkeerd beeld scheppen.

Onderzoekers van het Instituut voor Lucht- en Ruimtevaart van de Technische Universiteit Berlijn ontwikkelden een inmiddels wereldwijd gepatenteerde turbulentievrije sensor van een honderdste millimeter dik uit piëzo-elektrische folie. De ‘Berlijnse sensor’ bestaat uit kunststof waarop een laag metaal is opgedampt. Een sterk elektrisch veld richt de moleculen van het kunststof. Zodra er druk op de folie komt te staan verschuiven de elektrische ladingen en ontstaat een elektrische stroom.

De folie reageert ook op buigen en uitrekken en op veranderingen in de temperatuur. De wijze van bewerking bepaalt het aantal al dan niet afzonderlijk werkende sensoren. De bijbehorende elektronica registreert de geringe ladingsverschuivingen.

De ontwikkelaars rekenen met een uitermate breed toepassingsgebied. Te denken valt aan meet- en regeltechnieken voor de industrie waar de sensoren pompinstallaties kunnen besturen. Ook de (bedrijfs)auto-industrie toont interesse voor de techniek.

Reageer op dit artikel