nieuws

Kunsthal in Rotterdam zo lek als een mandje

bouwbreed

Hoe gelauwerd het ontwerp ook is van de door Rem Koolhaas ontworpen Kunsthal, gebruikers kunnen er al sinds de opening de weg niet vinden. Maar nu blijkt er ook bij de bouw van het acht jaar oude tentoonstellingsgebouw van alles misgegaan. Regenwater loopt aan alle kanten het gebouw binnen.

Deze week stuurde directeur W. Pijbes van de Kunsthal een brandbrief naar het Ontwikkelings Bedrijf Rotterdam, dat eigenaar is van het gebouw. De maat is vol voor Pijbes. Hij heeft al ettelijke malen aan de bel getrokken over de staat van het pand dat hij huurt, maar kreeg nooit gehoor. Af en toe kwam een mannetje langs dat een lekkende voeg dichtte of een aluminium strip vastzette, maar structureel werden de problemen nooit opgelost. Het bleef bij lapwerk. Ondertussen zijn de problemen zo toegenomen dat er vermoedelijk groot onderhoud nodig is. Pijbes vreest dat dat niet uit de reguliere onderhoudspotjes kan worden bekostigd.

Een rondgang door het gebouw met hoofd facilitaire dienst G.J. Knoll brengt feilloos de pijnpunten aan het licht. Hoofdprobleem is de hellingbaan, de half overdekte straat die dwars door het gebouw loopt en het hoogteverschil overbrugt tussen het Museumpark en de Westzeedijk. Want het regenwater loopt langs het plafond van die hellingbaan naar beneden en stort als een waterval op de bezoekers die in de rij staan voor de kassa. Waar de luie trap langs de daktuin die het plafond boven de hellingbaan vormt, door de gevel snijdt, zijn ook problemen . De detaillering is niet goed en het water sijpelt het gebouw binnen. Dat doet het regenwater dat over het betonnen dek van de hellingbaan loopt ook. Het dek vertoont inmiddels tal van scheuren, waardoor het water op allerlei plaatsen het gebouw binnensijpelt. Tot in de convectorputten, die regelmatig blank staan.

Ook het dak ligt er slecht bij. De aansluitingen met bijvoorbeeld de opvallende toren met koelinstallaties lekken. Vuistdikke kitvoegen moeten de problemen verdoezelen. Soms zijn er schots en scheef stukken bitumineuze dakbedekking over de lekkende naad gelegd. Hetzelfde beeld bieden de goten langs het dak.

BDA Dakadvies wees er in een onderzoek vijf jaar terug al op dat de isolatieplaten tussen de bitumineuze dakbedekking en de geprofileerde staalplaten op verschillende plaatsen is gebroken. De dakdekker was bovendien vergeten een dampremmende laag aan te brengen.

Zo kunnen Knoll en Pijbes nog uren doorgaan. Er zijn bijna geen ruimten, hoe diep in het gebouw ook, waar niet water in de kozijnen staat of de wandbeplating aantast. En dan hebben ze het nog niet eens over de gebrekkige routing, waardoor de bezoekers de weg niet kunnen vinden. Pijbes: “Hoe spraakmakend het ontwerp van Koolhaas ook is, voor ons als gebruikers is het een crime.”

‘Voor de gebruikers is het gebouw een crime’

Reageer op dit artikel