nieuws

Kritiek op norm voor isolatiematerialen

bouwbreed Premium

De Vereniging Vernieuwbare Isolatiematerialen (VVI) heeft kritiek op de ontwerpnorm voor isolatiematerialen (NEN 1068:2000). De voorgestelde thermische geleidingscoëfficiënten voor vernieuwbare materialen zijn te hoog, blijkt uit een rapport van TNO Bouw.

Nog voordat de vereniging was opgericht, ondernamen de initiatiefnemers een eerste stap om de toepassing van vernieuwbare grondstoffen te stimuleren. In een rapport van 13 maart constateert TNO Bouw, dat de voorgestelde geleidingscoëfficiënten (lambda-waarden) voor de vernieuwbare isolatiematerialen te hoog zijn (0,06 W/mK). In werkelijkheid worden waarden gemeten van 0,035 (schapenwol) tot 0,045 (zachtboard). Een uitzondering vormen schelpen (0,106). TNO Bouw stelt voor om als veilige waarde voor alle vernieuwbare isolatiematerialen 0,045 te nemen (maar 0,050 voor zachtboard en 0,125 voor schelpen).

De ontwerpnorm stelt voor, om de lambda-waarden op tien metingen te baseren. De rapporteurs zien geen reden om van de huidige drie metingen af te stappen. De kosten van tien metingen zijn hoger, maar de resultaten niet veel nauwkeuriger. De eis van tien metingen vormt wel een hoge drempel voor kleine bedrijven.

Profileren

De VVI gaat de gezamenlijke belangen van de leveranciers van vernieuwbare isolatiematerialen behartigen. “Een vereniging heeft een betere ingang bij de overheid en instellingen”, aldus voorzitter W. Kroon. “Bovendien biedt hij meer mogelijkheden om de branche te profileren en een vuist te maken tegenover andere partijen op de isolatiemarkt. Vernieuwbare materialen voldoen aan de functionele eisen, daar hoeft geen discussie meer over gevoerd te worden. We gaan het nu hebben over de eigenschappen van isolatiematerialen in samenhang met het totale gedrag van gebouwen, met inbegrip van de mensen.”

Tweeëntwintig leveranciers van vernieuwbare isolatiematerialen krijgen binnenkort een uitnodiging om lid te worden van de VVI. Ruim tien daarvan waren op de eerste vergadering aanwezig. Zodra de mogelijkheid zich voordoet, zullen externe bestuursleden aangetrokken worden. “Om de onpartijdigheid te garanderen”, licht de voorzitter toe.

Reageer op dit artikel