nieuws

Kopende huurder gaat zijn woning direct verbouwen

bouwbreed Premium

Huurders die hun huis kopen, gaan meteen grootschalig verbouwen. Keukens, badkamers, muren en plafonds kunnen rekenen op een opknapbeurt. Dat blijkt uit een SEV-onderzoek onder duizend kopers van een huurwoning. Directeur T. Selten van Wooncom kan iedere corporatie aanraden een deel van het bezit te verkopen.

“De effecten op de huurder, woning, wijk en niet in de laatste plaats op de corporatie pakken stuk voor stuk positief uit”, ondervindt Selten. Het onderzoek is een steuntje in de rug van staatssecretaris Remkes die wil dat corporaties de komende tien jaar 500.000 huizen verkopen. De bewindsman moet zijn beleid maandag in de Tweede Kamer verdedigen.

De corporaties Wooncom uit Emmen en Woonplaats uit Groenlo hebben in de jaren negentig bijna vijfduizend huizen verkocht. “Voor het eerst is onderzocht wat de gevolgen zijn. Tot nu toe deden allerlei verhalen de ronde en niemand wist wat de indianenverhalen zijn”, aldus Selten. Het onderzoek van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting richtte zich op duizend eengezinswoningen in de prijsklasse van 140.000 tot 220.000 gulden.

De verkoop heeft op alle fronten positieve gevolgen. De corporatie boekt flinke winst en houdt geld over om te investeren in andere projecten. “De aanvangshuren van andere woningen kunnen omlaag, er is geld om te slopen en te investeren in woon-zorgcomplexen”, licht T. Selten toe.

In wijken met een hoog verloop, stabiliseert de leegloop op het moment dat woningen te koop worden aangeboden. Bovendien zegt eenvijfde van de kopers meer betrokkenheid te voelen bij de buurt en actiever op te treden tegen overlast. Ook is tien procent van de kopers actiever geworden op de arbeidsmarkt, zij hebben een baan geaccepteerd of zijn meer gaan werken.

Geen spijt

Selten waarschuwt dat verkoop geen wondermiddel is. “Het is belangrijk goed te kijken welke huizen in de verkoop gaan en alleen verkopen is zeker geen oplossing om een wijk te verbeteren. Het is juist belangrijk een combinatie te maken tussen sloop, verkoop en nieuwbouw.” Bij wijken met een ronduit slechte naam kijken bewoners vaker de kat uit de boom en is eerst een herstructureringsproces nodig om succesvol te verkopen.

De bewoners reageren ook buitengewoon positief op de verkoop, blijkt uit het onderzoek. Ruim 95 procent van de ondervraagden zegt geen spijt te hebben van de aankoop. Bovendien zijn bijna alle kopers direct na de overdracht drastisch aan het verbouwen geslagen. Ze investeren flink in het huis waardoor de kwaliteit zelfs iets uitstijgt boven andere woningen in de buurt die nog worden verhuurd.

Slechts 17.000 huizen verkocht

hilversum – Corporaties hebben vorig jaar maar 17.000 huizen verkocht aan zittende huurders. Slechts een kwart van de huurders koopt daadwerkelijk een aangeboden woning. De corporaties hebben vorig jaar 68.000 huizen te koop aangeboden en verwachten dit jaar een stijging naar 77.000 huizen. Het aanbod in de vier grote steden gaat omhoog van 5000 huizen vorig jaar naar 14.000 dit jaar. In de grote steden wordt maar één op de zes aangeboden huizen verkocht.

Vorig jaar zijn duizenden huizen minder verkocht dan in 1999. Aedes-directeur Van Leeuwen wijt de dalende aantallen aan de prijsstijging van koopwoningen. “Veel huurders schrikken van de prijs die ze moeten betalen voor hun huis en zien van koop af.”

Aedes denkt dat om die reden de verkoop van 50.000 huurhuizen per jaar onhaalbaar zal zijn. Dat is het aantal dat staatssecretaris Remkes nastreeft en dat de brancheorganisatie van corporaties te hoog vindt. “De huurmarkt trekt over de gehele linie juist aan.” Van Leeuwen onderschrijft trouwens de uitkomsten van het onderzoek naar de verkoop van duizend huizen van de twee corporaties. Hij verwacht ook geen grote verschillen tussen verkopen in de Randstad en elders. “Een vergelijkbaar onderzoek vindt momenteel plaats in Rotterdam en ik verwacht daar eenzelfde resultaat. Het effect van verkoop is meestal positief.”

Reageer op dit artikel