nieuws

Kans op vertragingen infrastructurele werken

bouwbreed

De capaciteit voor de aanvoer van ophoogzand voor infrastructurele werken is onvoldoende. De aanleg van de hogesnelheidslijn, Rijksweg 5, uitbreiding van Schiphol en verschillende railinfrastructurele werken dreigen hierdoor in de knel te komen.

Volgens C. van Putten, directeur van de Nederlandse Vereniging van Zandwinners (NVZ), is er genoeg zeezand, maar is de capaciteit van de winzuiger en de binnenvaart onvoldoende. “Het is een regionale kwestie. Vertragen van de leveranties is een oplossing”, zegt Van Putten.

“Een andere mogelijkheid is het kostendekkend maken van wingebieden in het IJsselmeer, door minder afdrachten aan het Rijk”, vervolgt hij. “De afgelopen vijf jaar zijn drie zandwinbedrijven opgehouden met winnen van zand uit het IJsselmeer.” Van Putten tekent hierbij aan, dat het winnen van zand uit het IJsselmeer in strijd zou zijn met het beleid om meer zeezand te winnen.

Voor meer hoogwaardig zand en grind ziet hij geen probleem. “Dat kan desnoods uit Basel komen”. Alternatieve grondstoffen kunnen volgens Van Putten geen oplossing bieden, want aan slakken en gerecycleerd bouwafval bestaat ook al een tekort.

Rijk

Als de afnemers en de opdrachtgevers niet bereid zijn meer voor ophoogzand te betalen, dreigt een stagnatie van de lopende en komende werken.

Volgens Van Putten was dit te voorzien. “De ontwikkeling van de zandwinning uit het Amstelmeer bijvoorbeeld is stilgelegd, onder het mom ‘er is zand zat’. Dat is dus niet zo. Er is gewoon te weinig aanbod, de markt komt onder druk te staan en de kleinere werken worden waarschijnlijk de dupe als de grote afnemers bereid zijn meer te betalen.”

Soepeler

Uit de woorden van Van Putten valt op te maken, dat de Rijksoverheid het probleem kan oplossen door soepeler om te gaan met de winning in het IJsselmeer. “De Rijksoverheid is het meest maatgevend, zowel wat betreft de winning van zand als voor de afname.”

Als het kostendekkend wordt gemaakt, kan zand uit het IJsselmeer worden geleverd. Zo niet, dan gaan de transportprijzen met twintig procent omhoog, staat in een persbericht van de NVZ. En de kans op vertragingen blijft bestaan.

Reageer op dit artikel