nieuws

Installateurs

bouwbreed Premium

De Vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven (VNI) is niet uit op exploitatie van de W+S-classificatie, die zij heeft ontwikkeld voor de sanitaire en werktuigkundige installaties. Zeker niet ten koste van de ontwikkeling van het Lexicon, de invulling van het bouwbrede Bouw Afspraken Stelsel (BAS). Paul van Pelt, directeur van De Twee Snoeken Automatisering en lid van de modelcommissie BAS, suggereerde dat op een bijeenkomst van de ‘Bouwspiegel’ in Den Haag (Cobouw 21 maart 2001). Hij heeft ongelijk, reageert Egbert Wagenaar van VNI.

Ik heb bij VNI enkele ICT-projecten, waaronder de artikelclassificatie, onder mijn hoede en ik vertegenwoordig VNI onder andere in het BAS-bestuur. Het is dus logisch dat ik reageer.

Wat is er aan de hand? De artikelclassificatie voor de sanitaire en werktuigkundige installaties (W+S-classificatie) is een eind op streek. Datzelfde geldt voor de elektrotechnische artikelen (E-classificatie van Uneto). De W+S-classificatie is niet het eigendom van VNI, maar wordt door de deelnemers in het VNI-MECIM-project overgedragen aan een beheerstichting waarin de bedrijfskolom is vertegenwoordigd (installateurs, leveranciers, fabrikanten).

Het is niet de bedoeling dat de investering (loopt naar de zeven miljoen gulden) moet worden terugverdiend. Daarmee wordt voorkomen, dat er financiële drempels ontstaan voor algemene toepassing. Vanaf begin 2002 zal circa 1 miljoen gulden per jaar nodig zijn voor het onderhoud en de verdere ontwikkeling van de artikelclassificatie. Over de financiering daarvan wordt van gedachten gewisseld in het BAS-bestuur.

Het streven is om een bouwbrede artikelclassificatie, dus inclusief de W+S-classificatie, als BAS Lexicon tot publiek domein te maken. Daar is VNI het uit puur eigenbelang van harte mee eens.

Opmerkingen als zou VNI de classificatie willen exploiteren zijn uit de lucht gegrepen, niet juist en plaatsen de participatie van VNI in BAS in een verkeerd daglicht.

Reageer op dit artikel