nieuws

GS Zeeland wil duizenden woningen extra bouwen

bouwbreed

De Vinex-taakstelling voor de provincie Zeeland ligt ver beneden de maat. Dat stellen Gedeputeerde Staten in een brief aan staatssecretaris Remkes. Uit een tussenrapportage is gebleken dat Remkes extra woningen in Zeeland voorlopig niet nodig acht.

In 1994 is afgesproken dat er 2700 woningen in Zeeland mogen worden gebouwd tussen 2000 en 2005. Uit onderzoek van de provincie blijkt dat dit aantal veel te laag is. “De onderzoeken naar de woningbehoefte wijzen uit dat er veel meer woningen nodig zijn in Zeeland”, aldus beleidsmedewerker H. Nijssen van de provincie Zeeland. “Remkes schrijft in zijn tussenrapportage dat hij het niet nodig acht het in 1994 vastgestelde aantal nu aan te passen. Wij zijn het daar zeker niet mee eens.” Volgens Nijssen is er sprake van een verschil van mening over de manier waarop de getallen moeten worden geïnterpreteerd. “Wij hebben de aantallen in het Vinex-contract altijd gezien als een leidraad, niet als een maximum. Remkes heeft nu aangegeven dat wel om maximale aantallen gaat. Als we dat toen geweten hadden, waren we nooit akkoord gegaan met het contract.”

Kwaliteit

Opvallend is dat uit onderzoek van VROM zelf blijkt dat er tot 2005 nog meer dan zesduizend extra woningen nodig zijn in Zeeland. “Wij vragen slechts 5600 huizen. Wat dat betreft hebben we de wind mee.” Zeeland wil extra woningen bouwen in het stadsgewest Vlissingen-Middelburg. Verder is er volgens de provincie sprake van een kwalitatieve woningnood en zijn er ook extra huizen nodig voor stedelijke vernieuwing. “We wachten rustig af wat de staatssecretaris te zeggen heeft over de brief die we nu naar hem hebben gestuurd. Hij heeft ons gevraagd precies aan te geven hoeveel woningen wij denken nodig te hebben om een directe woningnood te voorkomen. Daarom verwacht ik dat we er wel uit zullen komen. Ik heb in ieder geval veel hoop op een goede afloop”, aldus Nijssen.

Reageer op dit artikel