nieuws

Gelderland wil meer geld van de overheid

bouwbreed

Het bestuur van de provincie Gelderland zijn van mening dat er meer geld nodig is voor stedelijke vernieuwing dan de miljard gulden die het rijk tot 2010 voor landsdeel Oost heeft gereserveerd. Tevens vindt het provinciebestuur dat het rijk verantwoordelijk is voor de plan- en projectontwikkeling met betrekking tot water en hoofdinfrastructuur.

Aldus de ‘conceptreactie’ van Gedeputeerde Staten op de Vijfde nota ruimtelijke ordening. Gelderland sluit zich met haar standpunt aan bij Overijssel, de waterschappen, het Knooppunt Arnhem-Nijmegen (KAN), stadsgewest Twente en de zogenaamde GSO-gemeenten Arnhem, Nijmegen, Apeldoorn, Ede en Zutphen.

Het provinciebestuur is behoorlijk in haar nopjes met het voornemen van de rijksoverheid om uitvoering van de plannen te delegeren, waardoor provincies, regio’s en gemeenten een nadrukkelijker rol kunnen spelen bij de invulling van het ruimtelijke ordeningsbeleid.

Minder duidelijk vindt Gelderland de werking en meerwaarde van het nieuwe instrumentarium, waaronder bijvoorbeeld het gebruik van landschapsvisies, dat bij de plannenmakerij moet worden toegepast. In dat kader verwacht de provincie een duidelijke uitleg van het rijk voor wat betreft de verantwoordelijkheden en de toekomstige rol van lagere overheden.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels