nieuws

Gelderland wil meer energie besparen

bouwbreed

De provincie Gelderland wil actiever de benutting van duurzame energie en energiebesparing stimuleren. Want ondanks dat de provincie de afgelopen jaren een groot aantal projecten op dit gebied uitvoerde, loopt Gelderland flink achter op de andere provincies.

Dit blijkt uit de Notitie Energiebeleid die door Gedeputeerde Ataten is vastgesteld.

Het provinciebestuur heeft eerder zichzelf ten doel gesteld 10 procent van het totale energieverbruik door duurzame energie te vervangen en tot 33 procent energiebesparing te komen ten opzichte van 1995. Een groot aantal projecten in de provincie is de afgelopen jaren gericht geweest op energiebesparing, maar er wordt op dit moment slechts 0,6 procent duurzame energie gerealiseerd, in plaats van de bedoelde 10 procent.

GS heeft nu voorgesteld eerst te kijken welke vormen van duurzame energie en energiebesparing in Gelderland het beste kunnen worden toegepast. Daarbij valt te denken aan windenergie, het gebruik van aardwarmte door middel van warmtepompen en warmte/koude-opslag, zonne-energie en energie uit biomassa zoals mest. Energiebesparing kan volgens GS zowel bereikt worden in de woningbouw als in de industrie en het verkeer.

Er wordt een provinciaal energieteam instellen dat verschillende mogelijkheden op een rijtje gaat zetten. Eind dit jaar moet duidelijk zijn welke projecten Gelderland de komende vier jaar gaat uitvoeren en wat de rol van de provincie daarbij zal zijn, met het oog op de liberalisering van de energiemarkt.

Reageer op dit artikel