nieuws

Fosag streeft duidelijk, efficiënt en doelgericht bedrijfschap Afbouw na

bouwbreed Premium

De schilderswerkgeversorganisatie Fosag wil ‘een duidelijk, efficiënt en doelgericht bedrijfschap met duidelijke taken en doelen’. Dat liet bestuurslid E. Bruijnesteijn gisteren tijdens een openbare vergadering van het bedrijfschap Schilders weten.

Volgens Bruijnesteijn zal de Fosag zich met kracht inzetten voor een snelle realisatie van een hoofdbedrijfschap Afbouw (waarin de bedrijfschappen Schilders en Stukadoors worden samengevoegd). “Daarmee geven wij aan dat wij blijvend kiezen voor een publiekrechtelijk onderdeel in de infrastructuur van onze bedrijfstak.”

Het bestaan van het bedrijfschap lijkt daarmee niet langer ter discussie te staan. Met name de werkgroep K.O.E. pleitte afgelopen tijd herhaaldelijk voor afschaffing van het bedrijfschap. K.O.E. komt voort uit een groep van ongeveer zeventig grote bedrijven in de onderhoudsbranche die de huidige collectieve regelingen kritisch tegen het licht wil houden.

Essentieel voor de continuïteit van de bedrijfstak is volgens Bruijnesteijn het vermogen om te vernieuwen en kennis in te zetten. “Onderzoek en vernieuwing zijn speerpunt in ons beleid. Hetzelfde geldt voor de instroom. De arbeidsmarkt is op dit moment lastig. Wij zullen moeten blijven werken aan het verbeteren van het imago van ons mooie vak. Dat betekent promotie, uitleggen, de goede en mooie resultaten laten zien aan jongeren, op de juiste plaats en het juiste moment. Het betekent ook een goed en modern arbeidsvoorwaardenpakket dat binnen onze bedrijven via goed overleg tot stand wordt gebracht.”

Vakbonden FNV en CNV reageerde positief op de woorden van het Fosag-bestuurslid. Kamp van FNV Bouw liet wel weten dat naast de instroom ook de uitstroom aandacht verdient. “Er moeten ook mogelijkheden komen om mensen te binden.”

Reageer op dit artikel