nieuws

Flink bouwen voor 16 miljoen inwoners

bouwbreed Premium

Nederland telt vanaf vandaag 16 miljoen inwoners. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend. De Nota wonen van staatssecretaris Remkes pleit voor de bouw van minimaal honderdduizend nieuwe woningen om de gestage bevolkingsgroei bij te benen.

Het aantal van 17 miljoen inwoners zal naar verwachting over tien jaar worden bereikt. Sinds eind 1990 is de bevolking met een miljoen inwoners gegroeid. In die periode zijn er 2 miljoen kinderen geboren en hebben zich 1,1 miljoen immigranten in ons land gevestigd.

Daar staat tegenover dat er 1,4 miljoen personen zijn overleden en 0,7 miljoen emigranten uit Nederland zijn vertrokken. In vergelijking met 1990 is het aantal kinderen en tieners nauwelijks veranderd, terwijl het aantal twintigers fors is teruggelopen. De babyboomers die in de jaren vijftig en zestig zijn geboren, worden ouder.

Dertigers

Dit leidt ertoe dat de bevolking van Nederland niet alleen omvangrijker, maar ook ouder wordt. Vooral het aantal inwoners van middelbare leeftijd is sterk toegenomen. De dertigers vormen nu de omvangrijkste leeftijdsgroep. Samen met de veertigers bedraagt hun aantal vijf miljoen. Dit is een half miljoen meer dan in 1990.

Naar verwachting blijft de bevolking de komende tien jaar in het huidige tempo groeien. Volgens de prognose van het CBS zal in 2011 het aantal van 17 miljoen inwoners worden bereikt.

De komende tien jaar zal de bevolkingsgroei voor de helft bestaan uit natuurlijke groei (geboorte minus sterfte). De andere helft komt voort uit het migratiesaldo.

Na 2011 zal het groeitempo van de bevolking teruglopen. Dit komt vooral door de afname van de natuurlijke groei. De oorzaak hiervan is de stijging van het jaarlijkse aantal overledenen als gevolg van de vergrijzing.

De grens van 18 miljoen inwoners zal pas na 2030 worden bereikt. Daarna groeit de bevolking nog iets verder, maar de kans dat het aantal van 19 miljoen wordt gehaald is niet groot. Op basis van de huidige inzichten wordt verwacht dat de maximale bevolkingsomvang zal uitkomen op 18,1 miljoen.

Nieuwe locaties

De gestage bevolkingsgroei maakt het hoe dan ook nodig om ook na het volbouwen van de zogenoemde Vinex-loacties nieuwe bouwlocaties aan te wijzen. De keus daarvoor zal worden gemaakt bij het vaststellen van de Vijfde nota ruimtelijke ordening.

Het ministerie van VROM zet daarom in op meer nieuwe woningen. Maar de bouw van honderdduizend nieuwe huizen per jaar die daarvoor nodig zou zijn wordt bij lange na niet gehaald. De bouwproductie is dit jaar gedaald tot een naoorlogs dieptepunt van 69.000 huizen.

Reageer op dit artikel