nieuws

Extra brug over kanaal kan Leeuwarden beter bereikbaar maken

bouwbreed

Een extra brug over het Willemskanaal in het centrum van Leeuwarden kan de parkeergarage onder het Wilhelminaplein beter bereikbaar maken. Dit was een van de meest haalbare voorstellen die ondernemers presenteerden tijdens een discussieavond over de bereikbaarheid van de Friese hoofdstad.

Het verkeer van en naar Leeuwarden loopt steeds meer vast. Opstoppingen op de invalswegen naar de stad en op de wegen rond de binnenstad zijn aan de orde van de dag. De meeste Leeuwarders en forenzen ergeren zich dagelijks en de roep om actie wordt steeds luider.

De oorzaak voor de opstoppingen is duidelijk: de capaciteit van het Leeuwarder wegennet is niet of onvoldoende meegegroeid met de toename van het verkeer. Dat komt de stad niet ten goede. Leeuwarden wil graag dé Friese voorbeeldstad zijn, maar dreigt daarin te worden voorbijgestreefd door bijvoorbeeld het beter bereikbare en centraler gelegen Heerenveen. Ook probeert Leeuwarden nog steeds aansluiting te krijgen bij het stedennetwerk Groningen-Assen dat door minister Pronk is aangewezen als noordelijke ontwikkelingszone.

Een goede bereikbaarheid is in dit streven een vereiste voor de Friese hoofdstad. De gemeente is daarom naarstig op zoek naar mogelijke oplossingen om dat te verbeteren. Dat gebeurt onder meer door met de plaatselijke bevolking en met de deelnemers aan het stadsverkeer in discussie te gaan. Ook kunnen er via internet suggesties worden gedaan en is er de mogelijkheid te chatten over dit onderwerp met de verantwoordelijk wethouder P. den Oudsten. De suggesties die haalbaar zijn, dienen als bouwsteen voor het gemeentelijk verkeer- en vervoerplan dat eind dit jaar in een slotdebat wordt gepresenteerd.

Futuristisch

Naast de extra verbinding met de parkeergarage, werd tijdens de bijeenkomst in stadstheater De Harmonie ook geopperd de capaciteit van de Drachtsterweg, één van de belangrijkste invalswegen, beter te benutten. In de ochtendspits zouden er drie ingaande rijstroken moeten zijn en één uitgaande en in de avondspits andersom. De weg bestaat uit twee keer twee rijbanen.

Een meer futuristische oplossing werd aangedragen door een ondernemer, die voorstelde het deel van de spoorlijn Groningen-Leeuwarden dat door de stad loopt, ondergronds te brengen. De drie spoorwegovergangen die er nu zijn en voor veel opstoppingen zorgen, verdwijnen dan.

Reageer op dit artikel