nieuws

EU gispt overheden over aanbesteding

bouwbreed Premium

De Europese Commissie heeft een aantal concrete aanbestedingen aangepakt om EU-lidstaten te gispen over hun beleid op dit gebied. Landen die geen gehoor geven aan de eufemistisch genoemde ‘met redenen omklede adviezen’, mogen naar Luxemburg om te proberen het Hof van Justitie te overtuigen van hun gelijk.

Het meeste impact kan de procedure tegen de Duitse stad Mainburg hebben. Het gaat hier om de aanbesteding van het technisch ontwerp voor de renovatie van een rioolwaterzuiveringsinstallatie in die stad.

Conform de richtlijn overheidsopdrachten voor dienstverlening mag een aanbestedende dienst in buitengewone gevallen de zogenoemde procedure van gunning via onderhandelingen met voorafgaande bekendmaking hanteren.

Dit mag wanneer wegens de aard van de te verlenen dienst de specificaties voor de opdracht niet voldoende nauwkeurig kunnen worden vastgesteld om de opdracht te gunnen door de keuze van de economisch voordeligste aanbieding.

Bewijslast

De bewijslast om de onderhandelingsprocedure te gebruiken voor gunning, ligt bij de aanbestedende dienst. In het concrete geval was de Europese Commissie niet overtuigd van de argumenten van de Duitse autoriteiten. Deze zaak is belangrijk omdat het in Duitsland gewoonte is ontwerp- en engineeringsdiensten te gunnen via de onderhandelingsprocedure.

Verder heeft Spanje te horen gekregen dat het land de nationale wetgeving moet aanpassen aan de aanbestedingsrichtlijnen voor levering en voor uitvoering van werken. Het land, zo vindt de commissie, gebruikt een verkeerde definitie van publiekrechtelijke instellingen. Daardoor valt een aantal instanties waarop de voorschriften van de richtlijnen van toepassing zouden moeten zijn, nu niet onder de Spaanse wet.

Richtlijn

België is op de vingers getikt naar aanleiding van een internationale architectuurprijsvraag. Daarbij ging het om het ontwerpen van de wijk in Brussel waar veel EU-instellingen zijn gevestigd. De commissie is van oordeel dat de jury van de prijsvraag de in de richtlijn vastgestelde voorschriften over onafhankelijkheid heeft geschonden. De identiteit van de inschrijvers werd bekendgemaakt en de weging van criteria voor de beoordeling van de inschrijvingen werd niet in acht genomen.

Ook in België, speelde de zaak van een reeks woningbouwprojecten voor de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij Brussel op het terrein van vroeger militair ziekenhuis in de gemeente Elsene. Hierbij oordeelde de commissie onder andere dat de aankondiging van de opdracht misleidend was wat de beschikbaarheid van subsidies betreft.

Argumenten

De aangesproken landen krijgen van de commissie twee maanden de tijd om argumenten op tafel te leggen waaruit zou moeten blijken dat de commissie het helemaal bij het verkeerde eind heeft. Slagen zij daar niet in, dan sleept de commissie hen voor de rechter.

Reageer op dit artikel