nieuws

Energienetwerk in nieuwe wijken straks aanbesteed

bouwbreed

De aanleg van energienetwerken in nieuwbouwwijken is straks niet langer zonder meer voorbehouden aan de energiebedrijven in de betreffende regio. Als sprake is van de bouw van 500 huizen of meer kunnen gemeenten de realisatie van de nutsvoorzieningen aanbesteden. Ook bij grootschalige vernieuwing van stadsdelen kan hiervoor worden gekozen.

Dit blijkt uit een algemene maatregel van bestuur die minister Jorritsma van Economische Zaken deze week heeft gepubliceerd in het Staatsblad. Op 1 mei wordt de maatregel van kracht en kan worden afgeweken van de bepalingen in de Elektriciteitswet en de Gaswet, die nutsbedrijven in hun eigen regio nu nog een monopoliepositie geven als het gaat om de aanleg van energienetwerken.

De minister hoopt hiermee niet alleen marktwerking op gang te brengen en daarmee de kosten van aanleg van nutsvoorzieningen te beperken, maar ook de energiezuinigheid van de netwerken te bevorderen. Nu wordt volgens haar nog al eens door verschillende nutsbedrijven langs elkaar heen gewerkt. Ze leggen elk hun eigen netwerkje aan met als gevolg dat niet het optimale resultaat wordt bereikt als het gaat om energiebesparing.

Hoewel de minister Leidsche Rijn niet bij naam noemt, kan deze Utrechtse nieuwbouwlocatie wel als voorbeeld dienen van wat ze bedoelt. Hier streden enkele jaren geleden nog het gasbedrijf GCN en energiebedrijf Remu over de vraag wat nu milieuvriendelijker is: een netwerk met gasleidingen en dus ook traditionele centrale verwarming in de huizen of stadsverwarming. Eerder heeft zo’n conflict ook plaatsgevonden in Nieuwegein.

In de nieuwe situatie kunnen gemeenten de eisen waaraan een netwerk moet voldoen, op papier zetten. Zij vormen dan de voorwaarden waaraan de marktpartijen die deelnemen aan de aanbesteding moeten voldoen.

Jorritsma wil na twee jaar bekijken of het Besluit energie-infrastructuur, zoals ze de algemene maatregel van bestuur heeft genoemd, in de praktijk ook zijn vruchten afwerpt. Ze stuurt de Tweede Kamer dan een rapport met ervaringen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels