nieuws

Emmen met multifunctioneel kassengebied ieders vriend

bouwbreed Premium

In Barger-Compascuum verrijst in het beekdal Rundedal de komende jaren een glastuinbouwcentrum van 266 hectare met plaats voor 150 hectare netto kas. Het bijzondere van het plan is dat in het gebied plaats is ingeruimd voor woningbouw, kleinschalige bedrijvigheid, groenzones en recreatieve fiets- en wandelpaden.

De totale kosten van het project bedragen 83 miljoen gulden. De gemeente heeft inmiddels ruim driekwart van de agrarische gronden verworven. Dit betekent dat, ook in verband met renteverliezen, vaart achter de uitgifte wordt gezet. Emmen financiert het plan en moet het geld terug verdienen met de uitgifte van kavels en de bouw van woningen. De grondprijs komt te liggen tussen de 35 en 40 gulden per vierkante meter. De uitgifte van de eerste kavels staat gepland rond oktober.

Duurzaam

Het nieuwe gebied ligt direct ten oosten van het bestaande glastuinbouwgebied Klazienaveen. Duurzaamheid en optimale inpassing in de omgeving, met integratie van wonen en recreatie, speelt een belangrijke rol in het plan. Zo is plaats ingeruimd voor vijftien woningen (bestemd voor glastuinders) en acht intensieve boomkwekerijen. Deze containerteeltbedrijven komen langs de rand van het glastuinbouwgebied. Om de overlast voor omwonenden tot een minimum te beperken, komen rondom het gebied zowel groene als open bufferzones met fiets- en wandelpaden.

In het glastuinbouwgebied zelf komen ook fietspaden. Langs het beekje de Runde komt een ecologische verbindingszone tussen het bestaande en nieuwe glastuinbouwgebied. Het regenwater van de kassen wordt verzameld en via twee collectieve en gesloten systemen vervoerd naar gietwaterverzamelpaatsen. Daar wordt het geschikt gemaakt voor hergebruik in de kassen.

Bestemmingsplan

De gemeente Emmen verwacht dat het gebied binnen tien jaar is volgebouwd en hoopt dat de gemeenteraad in mei groen licht geeft voor het plan. Grote bezwaren die de procedure kunnen vertragen, worden niet verwacht. Wel hikken provincie en Rijk nog al aan tegen woningen buiten de dorpskern Barger-Compascuum. Omdat de provincie het bestemmingsplan ook nog moet goedkeuren, zou dat eventueel nog kunnen leiden tot aanpassing van het plan.

Reageer op dit artikel