nieuws

Eerste IBA in Drentse gemeente De Wolden

bouwbreed Premium

In de Drentse gemeente De Wolden wordt morgen het eerste individuele behandelingssysteem afvalwater (IBA) geplaatst. Wethouder F. Wemmenhove verricht de eerste handeling. Het is tevens het startsein voor de uitvoering van het project ‘Saneren afvalwater buitengebied’. Hierbij worden 222 van de 257 panden in het buitengebied van De Wolden van een IBA voorzien. Het is het grootste project voor plaatsing van IBA-systemen dat op dit moment in Drenthe in uitvoering is.

De eigenaren van de 35 panden die hebben aangegeven niet deel te willen nemen aan het project, wordt de mogelijkheid geboden om dit alsnog te doen.

De in totaal 257 panden kunnen niet op de reguliere riolering worden aangesloten, omdat daar zeer hoge kosten aan zijn verbonden. Vanwege het innovatieve karakter en voortvloeiend uit de Wet Milieubeheer maakt de gemeente De Wolden gebruik van een subsidie van de Europese Unie van 25.000 gulden per geplaatste IBA. In samenwerking met het Van Hall instituut in Leeuwarden en de waterschappen Reest en Wieden en Velt en Vecht is een concept ontwikkeld dat voorziet in de realisatie en onderhoud van de systemen. De eigenaren van de panden zijn dus niet zelf verantwoordelijk voor de IBA’s, maar zullen in de toekomst worden aangeslagen voor rioolheffing.

Het eerste IBA wordt geplaatst aan de Oshaarseweg 13 in Koekange. Afhankelijk van de situatie, al dan niet mogelijke lozing op het oppervlaktewater, wordt het systeem uitgebreid met een infiltratievoorziening.

Reageer op dit artikel