nieuws

Duitsland zet in op zeven kuub olie per vierkante meter

bouwbreed

Het Duitse kabinet heeft tot een verordening besloten waardoor het energiegebruik van nieuwe gebouwen ten opzichte van de huidige standaard met dertig procent wordt teruggedrongen.

Het gemiddelde gebruik van olie of aardgas daalt daardoor van tien tot zeven kuub per vierkante meter vloeroppervlak.

Met de verordening wil de bondsregering een bijdrage leveren aan het streven de uitstoot van kooldioxide voor 2005 minstens met een kwart terug te brengen ten opzichte van 1990. Het bouwminister raamt het effect van de maatregel op een verminderde emissie van tien miljoen ton CO2.

De verordening zal, als de bondsraad instemt, nog dit jaar van kracht worden. De regeling geeft bijzondere waarde aan het intelligente gebruik van energiebesparing.

Voor nieuwbouw wordt in de toekomst een energiepaspoort van kracht waarin belangrijke informatie over de energetische eigenschappen van het gebouw vastligt. Voor oudere gebouwen zijn op vrijwillige basis – op grond van de stookkosten – de energiekenmerken vast te leggen. De ministeries van bouwzaken en economie zullen regelmatig de gebruikscijfers publiceren om eigenaren, huurders en kopers van onroerend goed meer inzicht te geven in de energetische eigenschappen van de gebouwen. In de verordening is vastgelegd dat verwarmingsketels van voor 1 oktober 1978 binnen vijf tot acht jaar moeten zijn vervangen. De oude apparatuur gebruikt twintig procent meer brandstof dan de nieuwe ketels. Ook zijn richtlijnen opgenomen voor de verbetering van isolatie van zolders, vloeren, vensters en buitenwanden.

De bondsregering veronderstelt dat de meeste noodzakelijke investeringen zich op termijn vanzelf terugverdienen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels