nieuws

Duitsland verschuift accent naar kwaliteit

bouwbreed

Het Duitse kabinet heeft overeenstemming bereikt over een wetsontwerp ter hervorming van het woningbouwrecht. De gebruikelijke stimulering van de sociale woningbouw wordt vervangen door prikkels die het aanbod van sociale woonruimte stimuleren. Gelijktijdig gaat het mes in de bureaucratie en worden tweehonderd regelingen afgeschaft. Via de deelstaten blijft de bondsregering jaarlijks 506 miljoen gulden beschikbaar stellen aan de sociale woonsector.

Het wetsontwerp behelst een raamwerk waarbinnen de deelstaten meer ruimte krijgen om eigen politieke doelen na te streven. Niet langer worden brede lagen van de bevolking ondersteund. De subsidies concentreren zich voortaan doelbewust op hen die om welke reden dan ook moeilijk toegang vinden tot de vrije woningmarkt.

De steun hoeft niet te vloeien naar nieuwbouw maar is ook te gebruiken voor modernisering van bestaande huizen.

Reageer op dit artikel