nieuws

Driekwart miljard voor droge voeten in Rijndal

bouwbreed

Noordrijn-Westfalen heeft sinds het hoogwater in 1995 voor 450 miljoen gulden geïnvesteerd om de Rijn in veiliger banen te leiden.

Gelijktijdig stak de Duitse deelstaat 245 miljoen gulden in programma’s om beken en uiterwaarden meer capaciteit en weer een natuurlijker aanzien te geven. Bovendien werd 56 miljoen gulden uitgegeven voor de verwijdering van 1,7 miljoen vierkante meter asfalt in waterrijke gebieden.

Volgens milieuminister Höhn zijn de gevaarlijke dijken allemaal weer opgeknapt en bestaat ook bij extreem hoog water geen gevaar meer. “Uit voorzorg zullen we alleen al langs de Rijn de komende vijftien tot twintig jaar 1,3 miljard gulden investeren. Van de maatregelen zullen circa 1,4 miljoen mensen profiteren, plus het bedrijfsleven dat in het gebied waarde bezit ter hoogte van ongeveer 280 miljard gulden.”

In de veiligheidsplannen is opgenomen om de komende vier jaar reserveopslag te creëren voor negentig miljoen kubieke meter Rijnwater. Ook worden hoogwaterconcepten ten uitvoer gebracht voor dertig grotere stromen die in de Rijn uitmonden.

“Omdat hoogwater niet stopt bij de grens, zijn we met onze buurlanden doelen overeengekomen die we stap voor stap gemeenschappelijk realiseren”, aldus minister Höhn.

Gesaneerd

Sinds 1996 heeft Noordrijn-Westfalen bijna de helft van 150 kilometer kwetsbare dijk gesaneerd. Actie werd vooral ondernomen in Hüthum, Kleef/Kranenburg, Dormagen, Neuss-Uedesheim en Niederkassel. Voor zestig kilometer dijk is het wachten nog op de vergunningen. Voor twintig kilometer zijn saneringsplannen nog in voorbereiding.

Tot 2020 krijgt de Rijn in Noordrijn-Westfalen op elf plaatsen meer ruimte. Daardoor ontstaat extra waterberging ter grootte van ruim 160 miljoen kubieke meter.

Reageer op dit artikel