nieuws

Dienst Bouw en Milieu Enschede onder strenge controle

bouwbreed Premium

De Bouw- en Milieudienst van de gemeente Enschede ondergaat een rigoureuze wijziging. De personeelssterkte wordt uitgebreid, de vergunningverlening moet aan strenge kwaliteitseisen gaan voldoen en de regels dienen strikter en vooral frequenter te worden gecontroleerd. Het mandaat wordt evenwel niet ingetrokken.

In de oude situatie – voor de vuurwerkramp – werd de vergunningverlening en de controle op naleving van de regels door een en dezelfde ambtenaar uitgevoerd. Het nakijken van je eigen proefwerk levert vrijwel zeker een ruime voldoende op. In de nieuwe situatie is een dergelijke ‘duo-functie’ niet meer mogelijk.

Het vergunningenbeleid maakte deel uit van de portefeuille ruimtelijke ordening die VVD-wethouder Koopmans beheerde. De handelingen waren gemandateerd, maar de portefeuillehoudster beschouwt zich direct verantwoordelijk voor het feit dat de overtredingen van S.E. Fireworks werden verdoezelt met aangepaste vergunningen. Zij heeft hieruit haar conclusies getrokken en is als wethouder opgestapt.

Aan het mandaat verandert niets. Maar in de toekomst moet zowel het college als de brandweer nauwer bij de vergunninglening worden betrokken. Bovendien worden de gestelde eisen en voorwaarden in de vergunning vaker gecontroleerd. Dit vereist een uitbreiding van personeel op die afdeling.

Projectgroep

Het college heeft eveneens besloten tot de oprichting van een projectgroep, die de ‘culturele revolutie’ in het gemeentelijk beleid moet invoeren. De gemeenteraad plaatste er vraagtekens bij. De projectgroep bestaat immers uit louter ambtenaren. Is dat niet weer het paard achter de wagen spannen?

Na een korte schorsing kwam burgemeester Mans met een naar eigen zeggen goede oplossing. De projectgroep zou worden uitgebreid met een stuurgroep waarin hij, de burgemeester, als voorzitter zou fungeren. Was het verbeelding of klonk er een lichte zucht vanuit de gemeenteraad. “Als er in januari geen vooruitgang is geboekt, zullen wij onze kiezers met klem verzoeken niet op de VVD te stemmen”, provoceerde de liberale fractievoorzitter Enklaar.

Op pagina 2: Commentaar.

Reageer op dit artikel