nieuws

Den Haag ordent nieuwe hoogbouw

bouwbreed

Nieuwe hoogbouw in Den Haag moet in de toekomst passen in drie hoogtecategorieën. Bouwen tussen 30 en 50 meter en tussen 70 en 100 meter wordt in principe niet meer toegestaan.

Ook heeft wethouder A. Hilhorst plaatsen aangewezen waar in de hoogte gebouwd mag worden en waar niet. Met de instelling van categorieën wil Hilhorst voorkomen dat de gemeenteraad bij elk nieuw gebouw opnieuw over de hoogte moet beslissen.

Nieuwe hoogbouw mag tot maximaal 30 meter reiken, of moet tussen 50 en 70 meter of tussen 100 en 140 meter hoog zijn. De categorieën zijn volgens de wethouder een bevestiging van de bestaande situatie. De meeste hoogbouw in Den Haag past al in deze indeling.

De maximale bouwhoogte van 140 meter is niet definitief. Volgens Hilhorst bestaan er op dit moment geen plannen voor bouw boven die grens. Het is ook onwaarschijnlijk dat die plannen er komen, omdat de bouwkosten boven die hoogte ‘explosief toenemen’.

De hoogbouw wordt geconcentreerd op lokaties in het centrum, bij de toegangen van de stad en in Scheveningen-Bad.

Reageer op dit artikel