nieuws

CPB onzeker over ontwikkeling economie

bouwbreed

Handhaving van de Zalmnorm blijft de beste manier om mogelijke riskante ontwikkelingen in de economie te pareren. Dat zei directeur F. Don van het CPB gisteren bij de presentatie van het Centraal Economisch Plan (CEP) 2001, waarin de economische ontwikkeling over 2001 en 2002 in Nederland in kaart wordt gebracht.

Volgens Don doen de onzekerheden zich vooral voor bij het groeiherstel van de Amerikaanse economie, de dollarkoers en de ontwikkeling van de lonen in Nederland. De onlangs afgesloten bouw-cao is tot nu toe de duurste van alle nieuwe cao’s.

Het Centraal Plan Bureau gaat ervan uit dat de economische groei in 2001 en 2002 respectievelijk 3,25 en 2,75 procent zal bedragen. Maar Don waarschuwde dat die percentages beduidend lager kunnen uitvallen als de Amerikaanse economie zich minder snel herstelt dan nu wordt aangenomen. Ook een hogere loonontwikkeling in 2002 kan de groei van de Nederlandse economie vertragen, omdat die de internationale concurrentiepositie van Nederland verslechtert.

Don pleitte daarom impliciet voor handhaving van de Zalmnorm. Volgens de CPB-directeur zorgen die behoedzame paarse begrotingsregels voor “een robuuste begroting waarbij de kans op meevallers groter is dan op tegenvallers”. Bij de Zalmnorm mogen financiële meevallers bij de inkomsten uitsluitend worden gebruikt voor de aflossing van de staatsschuld of belastingverlagingen.

Vertragen

De CPB-prognoses zijn uitgangspunt voor de kabinetsdiscussies over de begrotingen van 2001 en 2002. Volgens het CPB heeft het kabinet op basis van de jongste prognoses dit jaar nog vier miljard beschikbaar voor extra uitgaven. Daar staat echter tegenover dat er in 2002 eerst een tekort van een half miljard moet worden weggewerkt voor er aan nieuwe uitgaven kan worden gedacht. De coalitiepartijen zijn sterk verdeeld over de begroting van 2002.

Eventuele kosten voor de mkz-epidemie zijn nog niet in de nieuwste CPB-berekeningen verwerkt. Als de epidemie beperkt blijft tot zijn huidige omvang zal de economische groei met 0,1 procent vertragen. Bij een grotere omvang kan de groei zelfs met 0,75 procent dalen.

Reageer op dit artikel