nieuws

Compleet kantoor op tunnelbak

bouwbreed

Automobilisten die Den Haag via de Utrechtsebaan binnenkomen, zien steeds meer gebouwen boven de weg verschijnen. De jongste aanwinst is het kantoorgebouw Equinox, dat met zeven verdiepingen boven het maaiveld uittorent.

Equinox is een uitwerking van het gemeentelijk beleid tot stedelijke verdichting. Samen met de reeds gebouwde kantoren boven de Utrechtsebaan, zorgt Equinox voor de verbinding tussen de stadsdelen die in de jaren zeventig door de Utrechtsebaan werden gescheiden.

Het kantoorgebouw is op een bestaand viaduct gebouwd. De omwonenden zien Equinox als een toegangspoort tot hun wijk. Dat is althans het idee van Rietveld Architects uit New York, verantwoordelijk voor het ontwerp. Het gebouw bestaat uit twee evenwijdig aan elkaar staande, gelijkvormige gebouwhelften, die gescheiden zijn door een straat. De delen zijn door loopbruggen verbonden. Volgens ir. R. Rietveld geeft de doorgang het gebouw een ‘doorkijk’, die ruimtelijk werkt. Ook voor de automobilisten die Equinox dwars kruisen, zijn openingen of lichte vlakken in de gevels opgenomen voor de open structuur van het gebouw.

Voor de constructie is D3BN civiel ingenieurs ingeschakeld. Ing. H. Zuidwijk is constructeur-projectleider: “Het hele gebouw is op de betonnen bak van de Utrechtsebaan gebouwd. Dat was mogelijk, omdat D3BN aantoonde dat de fundering van de bak voldoende draagkracht bezat. Alleen bij de vluchtnissen van de tunnelbak voldeden de wanden niet aan de vereiste draagkracht. Daarom is de fundering aan elke zijde van de weg met een enkele tubex groutinjectiepaal versterkt.”

De nieuwe palen zijn berekend op een belastingdruk van 4280 kN. Om de excentriciteit op te nemen, zijn zware stalen consoles opgenomen in de nieuwe betonwanden. Bovendien bleek extra voorspanning in de aanwezige pompkelder noodzakelijk.

Vijzels

Het gevaar van het toepassen van dubbel ruimtegebruik in een bestaande situatie is de nadelige beïnvloeding ervan. Het verkeer mag niet te veel hinder van de werkzaamheden ondervinden. Verder is het niet wenselijk dat de betonnen bak en het wegdek door de belasting van de nieuwbouw verzakken.

Zuidwijk: “De verwachte paalpuntzetting bij de groutpalen is 21 millimeter en bij de bestaande palen 14. Om zettingsverschillen na het gereedkomen van Equinox te voorkomen, is de fundering vooraf met vijzels onder druk gezet.”

Volgens Zuidwijk gebeurt ‘alles’ constructief gezien op vloer 2: “Per gebouwhelft zijn op dit niveau de prefab railliggers opgenomen met een lengte van twintig meter en een hoogte van twee meter. Alle drukkrachten van het gebouw worden via deze liggers afgevoerd. Het gewicht van de liggers bedraagt meer dan zestig ton per stuk.”

Het inhijsen van de liggers gebeurde met een mobiele kraan van 650 ton vanaf het bestaande viaduct. Zuidwijk: “We hebben overwogen om vanaf de Utrechtsebaan te werken, maar dat gaf te veel problemen door de aanwezigheid van verkeersborden, bewegwijzering en dergelijke. Het inhijsen met de mobiele kraan was alleen maar mogelijk door een uitgekiende stempeling, waardoor een goede spreiding van de belasting mogelijk was.”

De gevels zijn voorzien van prefab betonnen borstweringen. “Om alle krachten van het gebouw op de railliggers af te dragen, moesten de gevelelementen eerst scharnierend worden opgelegd. Pas na het plaatsen van alle elementen en vloeren zijn de knopen vastgelast. Hiertoe zijn in de prefab elementen lasplaten opgenomen. Vervolgens zijn de kassen waarin de liggers zijn opgelegd aangestort met beton”, aldus Zuidwijk.

Handjeklap

Met betrekking tot de brandwerendheid werd een opmerkelijke eis gesteld. Normaal gesproken is de eis voor kantoorgebouwen 120 minuten. Maar gezien de lage vuurbelasting mocht daar 30 minuten vanaf. Zuidwijk: “Equinox is verder voorzien van een uitgebreide sprinklerinstallatie. Hoewel je dan eigenlijk nog een keer dertig minuten van de eis mag afhalen, is met de gemeente overeengekomen om tussen 90 en 60 in te gaan zitten. Zo kwamen we met een soort handjeklap op 75 minuten.”

Naar verwachting heeft de oplevering van Equinox plaats in oktober.

Projectgegevens

Architect: Rietveld Architects, New York

Bouwprojectmanagement: DVP, Den Haag

Constructeur: D3BN, Den Haag

Hoofdaannemer: Van Wijnen West BV, Dordrecht

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels