nieuws

CentreCourt straalt bekende Haagse sfeer uit

bouwbreed

‘Waardige, uit baksteen opgetrokken architectuur die een herkenbare Haagse sfeer uitstraalt.’ Dat is een van de wensen van Provast, de opdrachtgever van de bouw van het CentreCourt in Den Haag. Maar voordat de metselaars aan de gang kunnen gaan en het gebouw zijn aanzien krijgt, zijn het de heiers, de betonvlechters en de overige ‘ruw’bouwvakkers die bergen werk verzetten.

Het project is in uitvoering bij de Bouwcombinatie CentreCourt V.O.F., een samenwerkingsverband van Hillen & Roosen en HBG Utiliteit. J.L. van der Plas is hoofduitvoerder: “CentreCourt is een groot project. Vanwege de hoge tijdsdruk hebben we alleen al voor de ruwbouw ongeveer honderd bouwvakkers aan het werk. In de loop van het traject zal dat aantal tot vierhonderd oplopen.”

Het grote aantal bouwvakker is nog geen reden om rustig aan te doen. Van der Plas: “Integendeel. Alle mensen moeten goed worden aangestuurd. Dat is een reuze klus, omdat we onder meer werken met Fransen, Duitsers, Engelsen, Marokkanen, Nederlanders en zelfs iemand uit de Oekraïne. Nederlanders zijn eenvoudigweg niet meer te vinden voor het zware werk en vaak eentonige werk in de ruwbouw.”

De voertaal is Nederlands. Van der Plas: “We hebben twee uitvoerders die alleen Nederlands spreken en vanwege hun leeftijd geen zin meer hebben om een cursus Engels te gaan volgen. Bovendien zou dat geen oplossing zijn omdat de Fransen en Duitsers weer geen Engels spreken.”

Vanwege de taalbarrière ontstaan misverstanden. Dat geeft extra druk bij de uitvoering. Van der Plas: “Het liefst had ik tachtig uitvoerders, maar dat zit er nou eenmaal niet in. We moeten er nu gewoon meer opzitten dan normaal.”

Volgens Van der Plas geeft ook de administratie van alle nationaliteiten extra rompslomp: “Van iedereen op de bouw heb ik een dossier aangelegd met een kopie van het paspoort. Dat is toch even wennen, want als we vroeger iemand aannamen die van ver moest komen, dan kwam hij gewoon uit Lutjebroek. En dan gingen we er gewoon vanuit dat dat wel goed zat.”

Ondanks alles zit de bouwcombinatie nog mooi op schema. Terwijl de prefabelementen van de begane grond en eerste verdieping hier en daar worden gemonteerd, is de aannemer al bezig met het narooien van de parkeergarage op. Van der Plas: ” Dat is nodig ook, want bouwvakkers willen hun auto naast hun werk of de keet parkeren. Zo gauw het mogelijk is, kunnen ze hun auto’s in de garage kwijt.”

Nu al is twintig duizend kuub beton onder het maaiveld verwerkt. Een groot deel komt voor rekening van de halve meter dikke vloer van de onderste parkeergarage. Vanwege de zware constructie, is de basis van het complex in het werk gestort. Ook de kolommen van de hoge toren van negentien verdiepingen worden tot de zesde verdieping in het werk gestort. De rest van het beton komt geprefabriceerd op het werk. Volgens Van der Plas is het werken met prefabelementen noodzakelijk om de planning te halen.

Afhankelijk van de functie van de ruimten past de bouwcombinatie breedplaatvloeren of kanaalplaatvloeren toe. Van der Plas: “De kanaalplaten zijn veertig centimeter dik, 1,2 meter breed en kunnen een ruimte van maar liefst dertien meter overspannen. Hierdoor zijn grote kolomvrije ruimten te creëren.”

Onder breedplaatvloeren staat een woud van stempels. Er wordt gewerkt met vier bouwstromen, die elk verantwoordelijk zijn voor meer dan vijftienhonderd vierkante meter vloer. Om vaart te kunnen blijven maken, werkt Van der Plas met een rijpheidscomputer. “We meten de temperatuur en de tijd. Op het moment dat de juiste waarde is bereikt, halveren we het aantal stempels. De stempels die blijven staan, zijn nodig tot de vloeren geheel zijn uitgehard en er geen gevaar voor kruip meer bestaat.”

Nauwkeurigheid

De prefab gevelelementen komen op stekeinden te staan. In elk element zijn gaines opgenomen met een diameter van 63 millimeter. De stekeinden zijn rond 32 millimeter. Van der Plas: “Het is dus van groot belang dat de betonwerkers nauwkeurig te werk gaan. Als de stekeinden in de gaten van het gevelelement zitten, worden ze afgevuld met krimpvrije mortel.”

Het buitenspouwblad is metselwerk. Volgens planning starten de metselaars in de tweede week van april. In totaal zijn er 1,5 miljoen stenen besteld, voor het grootste gedeelte handgevormde, naast een percentage strengpers stenen.

CentreCourt is een kantoor- en woningcomplex dat voorziet in 38.000 vierkante meter kantoorruimte en 123 woningen, inclusief parkeergarage voor 700 auto’s. De te bebouwen oppervlakte is 1,6 hectare. Volgend jaar juni zal de eerste kantoorruimte in gebruik worden genomen.

Zicht op de bouwplaats van CentreCourt met een oppervlakte van 1,6 hectare. Op de voorgrond is het stempelwerk voor de breedplaatvloeren te zien. Aan de achterzijde past de aannemerscombinatie kanaalplaatvloeren toe in verband met de gewenste overspanning van meer dan dertien meter.

Normaal wordt één gevelelement met een breedte van twee stramienen voor een zelfde verdieping geleverd. Maar omdat de hoogte van de wand van de begane grond vier meter bedraagt, en met het vervoer rekening is gehouden met de hoogte van viaducten, is er voor gekozen elementen te leveren van één standaardbreedte van 3,65 meter voor twee verdiepingen tegelijk.

Reageer op dit artikel