nieuws

Camera toont gebreken leidingen zonder dat het gas eraf moet

bouwbreed

Soms is het nodig bijvoorbeeld hoofdgasleidingen op eventuele mankementen na te lopen. Dat betekent veelal overlast omdat dan het gas van de leiding moet. Het Britse Telespec uit Guildford levert inspectiesystemen die door middel van een gesloten televisiecircuit werken. Zij zijn zodanig geconstrueerd dat de leiding in bedrijf kan blijven. Het resultaat van eventuele reparaties kan met dezelfde methode worden gecontroleerd.

Doorgaans komt de camera via een sluisconstructie in de gasleiding. De constructie laat camera en kabel vrijelijk heen en weer bewegen waarbij weinig of geen gas ontsnapt.

De camera spoort over de hele lengte van de buis onder meer aftakkingen en afsluiters op. Dat gebeurt door middel van flexibele staven met een lengte van 50 tot 75 meter. Die zijn aan één kant verbonden met een controle/afleesscherm en aan de andere kant met standaard zwart/wit-camera of een vingercamera met een ‘filmzon’ uit LED’s.

Het systeem verlicht de buisleiding en stuurt de opnamen naar het scherm en naar een videorecorder. Cameracontrole lukt niet in een ‘gesmeerde’ gasleiding. Britse leidingbeheerders pasten smering toe om te voorkomen dat het drogere Noordzeegas de verbinding tussen leidingdelen zou aantasten. Het nattere stadsgas kende dat nadeel niet. Smering wordt nog steeds gebruikt om dreigende aantasting vóór te zijn.

Programmatuur

Voor de verwerking van de videobeelden biedt Telespec het programma WinCan aan. Deze programmatuur van het Zwitserse CD Lab is gebaseerd op Windows 95/98 of NT. Zij werkt met om het even welk CCTV-systeem en is specifiek ontwikkeld voor de inspectie van buisleidingen. De gebruiker kan er rapportages mee opstellen en voorzien met afbeeldingen van mankementen. In de ‘bibliotheek’ van de programmatuur zitten onder meer de codes voor rioleringssystemen. Gebruikers kunnen die naar eigen inzicht aanpassen.

Alle informatie, inclusief foto’s, tekeningen en filmbeelden, kunnen op een cd-rom worden gezet. Een enkel schijfje kan duizenden rapporten en illustraties bevatten. De opdrachtgever kan die via de eigen pc opvragen en afdrukken. Van WinCan zijn drie versies beschikbaar. De zogeheten Office-versie geeft onder meer leidingen grafisch weer, toont huisaansluitingen, laat tegelijk de toestand voor en na reparaties zien en voert deformatiemetingen uit.

Het programma kan tevens gebruik maken van GIS-systemen. De mogelijkheid om filmbeelden te verwerken geeft uitsluitsel over de ernst van bijvoorbeeld infiltratie.

Reageer op dit artikel