nieuws

‘Buurtmanagers’ als wapen tegen files

bouwbreed Premium

Amsterdam heeft twee zogenoemde omgevingsmanagers aangesteld die de binnenstad bereikbaar moeten houden. Door de aanleg van de Noord/

Zuidlijn dreigt deze volledig verstopt te raken.

De managers moeten de overlast voor omwonenden en bezoekers zo veel mogelijk beperken. Ze houden de werkzaamheden in de omgeving van het Rokin en Vijzelgracht scherp in de gaten en proberen de veiligheid en bereikbaarheid ter plekke zo groot mogelijk te houden.

Voor bewoners en ondernemers zijn zij directe aanspreekpunt als er problemen zijn met bijvoorbeeld laden en lossen en het ophalen van huisvuil.

De managers, die als ‘spin in het ambtelijk web’ moeten fungeren, zijn verbonden aan het bureau bereikbaarheid binnenstad dat de gemeente heeft ingesteld met het oog op de ingrijpende werkzaamheden.

Reageer op dit artikel