nieuws

Bush botst met bouwsector

bouwbreed

Tweeëndertig Republikeinse Congresleden hebben een brief geschreven aan partijgenoot president Bush. Deze heeft namelijk per decreet bepaald dat er een eind moet komen aan het afsluiten van zogeheten Project Labor Agreements (PLA’s).

Dit zijn cao’s die worden afgesloten tussen bijvoorbeeld bouwers, vakbonden en alle andere partijen die betrokken zijn bij een bepaald (bouw)project. Deze mogelijkheid bestaat sinds de jaren dertig en wordt voornamelijk toegepast in de bouw. Bush wil de PLA’s nu afschaffen voor bouwprojecten die geheel of gedeeltelijk worden gefinancierd door de federale overheid. De ad-hoc-cao’s zijn volgens hem discriminerend tegenover werknemers die niet zijn aangesloten bij een vakbond.

Republikeins Congreslid Quinn uit Buffalo is het daar niet mee eens: “Het is bij wet verplicht zowel vakbonds- als niet-vakbondsleden toe te laten tot PLA’s. Die garanderen voldoende werkkrachten, die bovendien beloven voor de duur van het project niet te staken. Deze belofte is van onschatbare economische waarde en heeft de Amerikaanse economie en de bouwsector in het bijzonder in de afgelopen tientallen jaren al miljarden opgeleverd.”

De 32 parlementariërs hebben Bush gevraagd met hen en vertegenwoordigers van de bouw om de tafel te gaan om te zoeken naar een compromis. Als Bush volhoudt, overwegen zij met eigen wetgeving te komen.

Tweeëndertig Republikeinen plus de Democraten vormen een kleine meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. In de Senaat hebben Republikeinen en Democraten evenveel zetels, dus daar zijn ook wel enkele gematigde Republikeinen te vinden die het nut van PLA’s onderschrijven.

De bouwsector reageert tot nu toe verdeeld. De vakbondsfederatie AFL-CIO noemde de beslissing van Bush “illegaal”.

‘PLA’s leveren economisch voordeel op’

Reageer op dit artikel