nieuws

Buffergemeenten beschermen Friesland tegen verstedelijking

bouwbreed

Bedrijven en kantoren concentreren in Sneek, Heerenveen en Drachten en de gemeenten Skarsterlân en Opsterland aanwijzen als groene buffers waar het typische Friese landschap tot volle bloei komt. Dit wordt voorgesteld in de structuurschets A7.

Hierin staat hoe gemeenten en provincie vinden dat de zogeheten A7-zone, in Zuid-Friesland, zich tot het jaar 2030 moet ontwikkelen. De stuurgroep A7 – waarin de gemeenten Heerenveen, Opsterland, Skarsterlân, Sneek, Smallingerland en de provincie Friesland zijn vertegenwoordigd – werkt al twee jaar aan de structuurschets. De drie hoofdplaatsen in de zone, Heerenveen, Drachten en Sneek, groeien nog steeds, door de vraag naar kantoorruimte, bedrijfsterreinen en woningen.

Een en ander heeft gevolgen voor de infrastructuur. Zo moet er een oplossing komen voor de rotonde in de A7 bij Joure. Andere knelpunten zijn de rondweg rond Sneek, de capaciteit van het klaverblad in Heerenveen en de A31 tussen Leeuwarden en Drachten, die moet worden verdubbeld. Maar er zijn ook gevolgen voor het Friese landschap.

Vanuit de regio is gehamerd op het belang van rust en ruimte. Die moet bewaard blijven. De structuurschets gaat vanaf april de inspraak in.

Reageer op dit artikel